← kaplička sv. Jana Nepomuckého (Skupečné) kaple (Waldbauer) →
10326 kaple

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 3652/1
Kód katastrálního území:
742767
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1930 - 1931
Poloha:
ve vsi

se sanktusníkem

Mezi troskami domů donedávna ležela plechová stříška sanktusníku. - Kaple byla obdélná s polokruhovým presbytářem, trojúhelníkovým štítem nad průčelím a sedlovou, vzadu zvalbenou střechou. Sanktusník byl posunut směrem k přednímu štítu. Po stranách bylo po dvou polokruhově zakončených oknech, vchod v průčelí byl zakončen pravoúhle. - Kapli si svépomocí postavili obyvatelé vsi v letech 1930 - 1931. Protože rodina Puritscherova z domu č.p. 1 neměla tehdy dost sil a nemohla se proto na stavbě příliš podílet, zakoupila za 100,- Kč oltářní obraz do kaple. - Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1826. - Pozemek, na němž kaple stála, patří Státnímu pozemkovému úřadu. - Ves Třešňovice je zcela zbořena; na části jejího území je chráněné pásmo vodojemu.

WGS84 souřadnice objektu: 48.690916°N, 14.377098°E

Komentáře

Žádné komentáře