← kaplička (Močerady) kaple sv. Anny (Rožmitál na Šumavě) →
10333 kaple

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 114
Kód katastrálního území:
742821
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(starší), 1856, opravena 1912
Poloha:
ve vsi

Kaple byla obdélná, s trojúhelníkovými štíty nad oběma průčelími a sedlovou střechou se sanktusníkem. Po stranách měla po jednom polokruhově zakončeném okně, vchod v průčelí byl zakončen polokruhově. Uvnitř bylo na oltáři sousoší Ježíška s Pannou Marií a sv. Annou. Po obou stranách tohoto soušoší byla velké sochy dvou světic, bohužel bez atributů, takže neze určit, o jaké svaté šlo. Celek doplňovaly dvě malé sochy andílků. Všechny sochy se do kaple dostaly v letech 1909 - 1910, kdy kostel v Rožmitála dostal nový oltář a staré kostelní vybavení bylo dáno do několika kaplí v okolí. Nad sochami byl zavěšen obraz Panny Marie Pomocné, kromě něj visela na stěnách spousta dalších svatých obrázků. - Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1826, v roce 1856 byla nahrazena novou, větší stavbou. V roce 1912 byla kaple péčí tehdejšího starosty Kaspara Perause renovována; při té příležitosti dostala nový krov a dosavadní šindel na střeše byl nahrazen taškami. Již v roce 1960 zbývala z kaple jen hrubá stavba bez střechy, protože noví osídlenci v 50. letech 20. století rozebrali její krov a získané krokve použili pro jiné účely. Plechem krytý saktusník, který byl přitom stržen, ležel poté dlouhé roky na travnaté stráni vedle kaple. Zvon z kaple byl v 50. letech 20. století přemístěn do Močerad, kde se na něj několik let zvonil začátek a konec pracovní doby. - Pozemek, na němž kaple stála, patří obci Rožmitál na Šumavě. - Ves Přední Kruhová je zcela zbořena.

WGS84 souřadnice objektu: 48.730733°N, 14.386389°E

Komentáře

Žádné komentáře