11421 kaple

Zaniklé (známka 600) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 2521
Kód katastrálního území:
686441, 716090
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Zbořeno:
v 60. letech 20. století
Poloha:
JV od vsi

Z kaple zůstala jen hromádka sutin (hlavně cihly). Kaple byla postupně devastována, zanikla v 60. letech 20. století. - Byla obdélná (cca 2 x 3 m), vpředu a vzadu s trojúhelníkovým štítem a sedlovou střechou s křížkem, vysoká cca 3 - 4 m. Stála na kamenných základech, zdivo bylo cihlové, střešní krytina tašková. Na oltáři byl obraz Panny Marie - Byla v soukromém vlastnictví; postavil ji Johann Wech z domu č.p. 5. - Nazývala se Altrichters kapelle či Wechova kaple (Wechkapelle). - Pozemek, na němž kaple stála, patří obci Lochousice.

Zdroj: Lucie Opavová

WGS84 souřadnice objektu: 49.673372°N, 13.092667°E

Komentáře

Žádné komentáře