11775 kaple

Zaniklé (známka 600) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 512/1
Kód katastrálního území:
655619
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
18. století, obnovena 1882
Zbořeno:
1987
Poloha:
na V okraji vsi

se sanktusníkem

Na místě kaple dnes stojí zvonička z kmene stromu se stříškou chránící zvon. - Obecní barokní kaple byla vystavěna patrně již během 18. století při příjezdové cestě od Dvorce na východním okraji vsi. - Kamenná stavba na obdélném půdorysu se zkosenými nárožími rovného závěru, krytá břidlicovou valbovou střechou se šestibokou sloupkovou zvoničkou, završenou zvonovitou bání. Vstupní průčelí kaple s obdélným, polokruhově zakončeným vchodem s menší nikou v ose nad ním, bylo završeno trojúhelníkovým štítem s menším obdélným, polokruhově zakončeným okénkem v ose. Nad ním se nacházel zbytek plastické výzdoby v podobě profilované polokruhové římsy. Podélné stěny kaple byly prolomeny po jednom obdélném, polokruhově zakončeném okně. Vnitřní zařízení kaple tvořil obraz Panny Marie. - V roce 1882 byla kaple obnovena. Během druhé poloviny 20. století byla většina původní zástavby opuštěné vsi zbořena a na jejím místě vznikla chatová osada. V roce 1987 byla provedena demolice zchátralé kaple, která byla tehdy již v havarijním stavu. - Pozemek, na němž kaple stála, patří městu Chyše. - Ve vsi Jablonná zůstal jeden dům a spousta chat.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.067862°N, 13.283371°E

Komentáře

Žádné komentáře