← kaple sv. Michala (Slezská Harta) kaple sv. Apolónie (Svatá Apolena) →
13050 kaple Panny Marie Pomocné

Poškozené (známka 400) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 171
Kód katastrálního území:
991732
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Poloha:
ve V části vsi, v lokalitě Michal

Bez střechy, krovů a stropu. Plech ze sanktusníku je položen nedaleko kaple. Obvodové zdivo s vně trojbokým, uvnitř polokruhovým presbytářem (5,7 x 9 m) je zachováno do původní výše včetně trojúhelníkového štítu vpředu. Zdivo je prolomeno jen nad malým oknem vpravo vzadu. Nově jsou z koruny zdiva odstraněny náletové dřeviny, odstraněn je i strom, který rostl uvnitř kaple. Omítka je silně poškozená. Bez oken a dveří. Zvnějšku kolem levé stěny rostou náletové dřeviny. Původně byl nad oltářem zavěšen obraz Panny Marie Pomocné. - Kaple byla postavena asi na přelomu 19. a 20. století v lokalitě Michal. Místo dostalo název podle nedalekého statku rodiny Spitzenbergerových, po chalupě nazývaných Michal. Podle vyprávění ji postavil Johann Spitzenberger jako poděkování za to, že při přestavbě svého domu, který stavěl z kamenů snesených z polí do kamenných snosů, našel při rozebírání jednoho snosu hliněný hrnec plný stříbrných a zlatých mincí. - V kapli se konaly pravidelné bohoslužby pro obyvatele nedalekých domů z Račína a Starého Špičáku, ale i ze severněji položených osad. - Pozemek s kaplí patří Agentuře hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ČR.

WGS84 souřadnice objektu: 48.84442°N, 14.064041°E

Komentáře

  • Jakub Kohout napsal 08.11.2013 10:20

    Pořád stojí, krásné místo ! http://jakubkohout.eu/?page_id=399