← kostel sv. Václava (Břeclav) bývalý kostel sv. Kříže (Budišov nad Budišovkou) →
13734 kostel sv. Linharta

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
hřbitovní kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 508/1
Kód katastrálního území:
660809, 652458
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1384, přestavěn 1749 - 1769
Zbořeno:
16.7.1982
Poloha:
ve východní části návsi

Stál při levé straně silnice (při cestě z Jirkova) od dvou lip na volném palouku (od silnice oddělen malými smrčky). - Filiální hřbitovní, původně gotický kostel (založen Janem Hukem z Alamsdorfu), zbarokizovaný v letech 1749 - 1769. Obnoven a věž zvýšena v letech 1802 - 1804, opraven roku 1833, 1869 a 1894. - Jednolodní, obdélný, s pravoúhlým presbytářem připojeným bez triumfálního oblouku. Stěny byly členěny lisénami. Loď i presbytář byly osvětleny obdélnými okny s půlkruhovým záklenkem, vyplněné barevnými vitrážemi. K východní stěně presbytáře byla připojena osově umístěná obdélná sakristie sklenutá plackou. Loď byla kryta valbovou, presbytář a sakristie polovalbovou střechou. Do západního průčelí byla vtažena hranolová věž, prolomená obdélnými, půlkruhově zaklenutými okny a ukončena cibulovou bání. Kostel byl přístupný jednoduchými obdélnými portály v jižní a západní stěně. Areál hřbitova na západní, jižní a východní straně kostela obklopovala hřbitovní zeď s bránou na jižní a západní straně; severní stranou přiléhal kostel k silnici. Presbytář i loď kryl plochý strop. V západní části byla kruchta, otevřená do lodi třemi oblouky. V presbytáři stál dvoudílný barokní oltář z 2. poloviny 18. století a dva další boční oltáře. Zařízení barokní, gotické plastiky sv. Linharta z roku 1510, sv. Šebestiána z roku 1520 a krucifix kol roku 1510; vše z okruhu M.Creutze. – kostel byl funkční, v udržovaném stavu až do února 1948, kdy byl zavřen. Roku 1973 bylo rozhodnuto, že kostel nebude nadále opravován, neboť celá obec bude zbořena kvůli výstavbě sídliště. Obec nakonec zbořena nebyla, uvažovalo se i o opravě kostela, ONV Chomutov ale nakonec rozhodl, že kostel opraven nebude, protože "brání rozhledu řidičů" (silnice kvůli kostelu dělala oblouk až k protějším domům) a navrhl demolici. Dne 21.1.1982 zrušilo Ministerstvo kultury ČSR památkovou ochranu kostela a dne 16.7.1982 byl kostel odstřelen pracovníky Vodohospodářských staveb, n.p. z Ústí nad Labem. V době odstřelu byl kostel velmi zchátralý, měl propadlý strop, okna vytlučená i s dřevěnými rámy, bez vnitřního vybavení. Po odstřelu bylo zjištěno, že jedna z odstřelených zdí se při pádu vzpříčila o střešní trámy a bylo nutno ji povalit pomocí mechanizace. - Kostel stál na pětici pozemků; dva z nich (pozemkové parcely č. 508/1 a 508/5) jsou v soukromém vlastnictví (Jiří Dubský z Březence), další dva (pozemkové parcely č. 508/3 a 422/1) patří Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje a pátý (pozemková parcela č. 510/2) patří městu Jirkov.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.495005°N, 13.415702°E

Komentáře

Žádné komentáře