← kostel sv. Leopolda (Bylany) kostel Korunování Panny Marie (Cudrovice) →
13739 kostel Narození Panny Marie

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 99/7
Kód katastrálního území:
661899, 771899
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
těžba
Postaveno:
poprvé zmiňován 1352, počátkem 16. století, přestavěn roku 1580 a v 18.století
Zbořeno:
jaro 1968
Poloha:
na výrazném ostrohu nad obcí

Na počátku husitských válek byl kostel pravděpodobně poškozen. Během 15. století pak kostel prodělal několik úprav (1482, 1496), v roce 1472 došlo ke zvětšení kostela. Pravděpodobně okolo roku 1510 vznikl pozdně gotický presbytář, řazený do míšeňsko - saského okruhu. V roce 1580 byla přistavěna věž a loď přestavěna v renesančním slohu, po roce 1711 byl kostel zbarokizován. Další stavební práce probíhaly ještě v letech 1733 (oprava střechy a věže), 1790 (rekonstrukce sakristie) a 1862 (oprava věže). - Jednalo se o jednolodní orientovanou stavbu z lomového kamene, pouze nároží byla armována kamennými kvádry. K mírně obdélné, plochostropé lodi byl připojen mírně odsazený, poměrně dlouhý presbytář. Plocha lodi byla nečleněná, s obdélnými okny zakončenými lomeným obloukem, bez kružeb. Západní štít byl v barokní úpravě, těsně za ním prolamovala hřeben střechy osmiboká sanktusová věžička s cibulovou stříškou. Štít byl původně zdoben kamennými kuželkami. Presbytář byl členěn hranolovými opěráky z opracovaných pískovcových kvádrů, členěných římsou a ukončených pultovými stříškami. Mezi nimi byla umístěna široká, lomeným obloukem zakončená okna, s výžlabkem profilovanými špaletami, rozdělená dvěma pruty do tří polí a zakončená kružbami z protínajících se prutů. Pod bankálem obíhala presbytář profilovaná římsa. Presbytář byl zaklenut hvězdovou klenbou, s dvakrát prožlabenými žebry. V klenbě polygonálního závěru byl vložen terčový svorník bez výzdoby. Presbytář byl od lodi oddělen vítězným obloukem, profilovaným výžlabky a protínajícími se pruty ve vrcholu. Loď byla přístupná gotickým portálem s obdobnou profilací jako u vítězného oblouku, další gotický portál s železnými gotickými dveřmi spojoval presbytář se sakristií. Vybavení interiéru bylo převážně barokní z počátku 18. století, ze staršího mobiliáře se dochovala pozdně gotická křtitelnice a Pieta z poloviny 15. století a krucifix z doby okolo roku 1520. Z původní stavby se dochoval presbytář.- Památková ochrana byla dodatečně sňata 22.9.1970. - Pozemek, na němž kostel stál, patří Státnímu pozemkovému úřadu. - Ves Bystřice byla zcela zbořena a na jejím místě byla zřízena výsypka hnědouhelného dolu Nástup.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.393172°N, 13.282046°E

Komentáře

Žádné komentáře