← kostel Navštívení Panny Marie (Dolní Soběšovice) husitský kostel (Doly) →
13762 kostel sv. Linharta

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1506/1
Kód katastrálního území:
619868, 635260
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vodní nádrž
Postaveno:
1355, upraven 1725 - 1726 a 1766 - 1768
Zbořeno:
27.3.1959
Poloha:
ve vsi, na starém hřbitově

Původně gotický kostel, k němuž byly přistavěny v letech 1725-26 podle plánů F. Fortina dvě kaple ( sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie) jako příčná ramena. V letech 1766 - 1768 nechal kníže Josef I. ze Schwarzenberga zbořit presbytář a kostel byl prodloužen podle plánů J. Jobsta (k novému vysvěcení kostela došlo dne 22.5.1770). - Jednolodní, obdélný, loď se zaoblenými rohy 19,8 x 11,5 m, trojboce ukončený presbytář 8,7 (hloubka) x 7,7 m (šířka), sakristie obdélná, kaple Panny Marie po straně obdélná s trojbokým závěrem. Loď kostela se sedlovou střechou, v čele lodi (vysunuta směrem vpravo) byla věž s osmistrannou cibulovitou bání a lucernou, zvýšená v letech 1725 - 1726 (výška 34 m). Loď měla falešnou dřevěnou klenbu napodobující valenou klenbu, byla vyzdobena freskami znázorňujícími osm blahoslavených. Presbytář, sakristie a kaple Panny Marie byly sklenuty valeně s lunetami. V kostele bylo pět oltářů; hlavní oltář byl rokokový z roku 1769, oltář v kapli pocházel z roku 1670. Na kůru stály varhany od Leopolda Breinbauera z rakouského Ottensheimu z roku 1896, po obou stranách varhan visely obrazy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. - Kostel byl zbořen kvůli výstavbě přehradní nádrže Lipno, i když se původně počítalo s jeho zachováním. Ředitelství Vodního díla Lipno koupilo od církve kostel, hřbitov a márnici za odhadní cenu 89.957,- Kč. Dne 7.2.1958 požádala církev na základě rozhodnutí Okresního národního výboru v Českém Krumlově o demolici kostela, v květnu 1958 byla rozebrána střecha, zdivo bylo odstřeleno dne 27.3.1959. Před demolicí kostela byly v roce 1958 přeneseny boční oltář Panny Marie z doby kolem roku 1700 do Předslavic na Strakonicku a varhany do Vlachova Březí na Prachaticku. - Pozemek, na němž kostel stál, patří firmě Povodí Vltavy, s.p.

Zdroj: Václav Marek

WGS84 souřadnice objektu: 48.69633°N, 14.075859°E

Komentáře

Žádné komentáře