← kostel Všech Svatých (Konská) kostel sv. Bartoloměje (Kostelní Horka) →
13815 kostel Nejsvětějšího Těla Páně

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1259/12
Kód katastrálního území:
669334
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
těžba
Postaveno:
poprvé zmíněn 1352, opraven po 1650, v 19. století a 1906
Zbořeno:
15.3.1979
Poloha:
při silnici do Pařidel, stranou náměstí

Filiální kostel byl původně gotický, později byl rozšířen a zbarokizován. Jednalo se o jednolodní orientovanou stavbu s obdélnou lodí, odsazeným pravoúhlým presbytářem a se čtvercovou sakristií na severní straně. Na jižní straně byla k presbytáři přistavěna široká otevřená arkáda. K západnímu průčelí byla připojena mohutná hranolová věž s armovanými nárožími a vysokou cibulovou střechou. Stěny kostela byly ploché, prolomené obdélnými, půlkruhově zaklenutými okny. Presbytář byl zaklenut křížovou klenbou s hruškově profilovanými žebry, loď byla plochostropá. V západní části lodi byla vestavěna zděná kruchta, podklenutá třemi poli plackové klenby. Mobiliář byl převážně barokní. Na hlavním oltáři, postaveném okolo roku 1860, stála socha Madony, pocházející z roku 1380. - V roce 1974 byl schválen plán vysídlení obce a rozšíření porubní fronty Dolu Ležáky, n.p. Most. Kostel byl v té době značně zchátralý, popraskané klenby musely být provizorně podepřeny a objevovaly se i velké trhliny v obvodovém zdivu. V roce 1978 bylo odvezeno vybavení kostela a byl proveden archeologický a stavebně historický průzkum. V lednu 1979 byla podepsána kupní smlouva mezi kapitulní konzistoří v Litoměřicích a Severočeským hnědouhelným revírem a dne 15.3.1979 byl kostel odstřelen. - Celkem 17 fragmentů nástěnných maleb z kostela v Kopistech je dnes umístěno ve vstupním i hlavním prostoru a na empoře děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Paní Dana Průchová, vedoucí oddělení správy kulturního majetku na Územním odborném pracovišti NPÚ v Ústí nad Labem, přibližuje okolnosti transferu maleb z kostela v Kopistech: „Obec Kopisty byla i s kostelem zbourána v roce 1979 v souvislosti s těžební činností na Mostecku. Nástěnné malby z počátku 15. století byly v kostele objeveny při restaurátorském průzkumu v letech 1963 až 1969, který předcházel jeho likvidaci. Sejmuté nástěnné malby byly přeneseny na mobilní panely restaurátory Karlem Strettim a Vladimírem Doležalem, a dnes jsou vystaveny v interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě“. - Pozemek, na němž kostel stál, patří firmě Palivový kombinát Ústí, s.p. z Hrbovic. - Na katastru obce probíhala těžba n.p. Doly Ležáky Most, později byla oblast rekultivována.

Zdroj: Ing. Eva Hladká, muzeum Most + Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.548157°N, 13.638744°E

Komentáře

Žádné komentáře