← starokatolický kostel Spasitele (Krásná Lípa) kostel Všech Svatých (Krbice) →
13823 kostel sv. Michaela archanděla

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 3
Kód katastrálního území:
674001
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1352, přestavěn 1705
Zbořeno:
podzim 1966
Poloha:
ve vsi

Barokní, s obdélnou lodí a pravoúhlým presbytářem.K jeho severní straně byla přistavěna dvoupatrová hranolová věž završená cibulovou střechou a s valeně klenutou sakristií v přízemí. hlavní vstup, chráněný barokní předsíní, byl umístěn uprostřed jižní stěny. Interiér lodi byl plochostropý, v chóru se nacházela valená klenba s výsečemi. Interiéru dominovala dřevěná kruchta zdobená malovanými kazetami a vyřezávaným zábradlím. K nejcennějším prvkům mobiliáře patřil renesanční boční oltář z roku 1605 (dnes je umístěn v kostele sv. Františka z Assisi v Děčíně), hlavní oltář z roku 1720, ostatní vybavení pocházelo z 18. století. V roce 1718 byly pořízeny varhany od L. Spiegla z Prahy. - Kostel byl postaven na nestabilním podloží; již roku 1861 byl opatřen dvěma opěrnými pilíři, ale roku 1955 měl až 5 cm široké trhliny a mírně poškozenou střechu. Téhož roku byl pro poškození kostela odvezen cenný boční oltář. Komise složená z památkářů a zástupců MNV v listopadu 1960 konstatovala, že trhliny ve zdivu nejsou nebezpečné, pokud se provede nejnutnější zajištění. Komise doporučila využít kostel jako depozitář církevního inventáře ze zničených nebo ohrožených kostelů, přičemž pro zajištění kostela doporučila využít prostředků, jež církev získala za zbořený kostel v Ervěnicích. Nedošlo k tomu; většina vnitřního vybavení byla zničena vandaly v letech 1964 - 1965. Památková ochrana byla sňata Ministerstvem kultury dne 31.8.1965; demolici postupně odsouhlasily litoměřická konzistoř (27.1.1966), Krajský národní výbor (4.3.1966) a krajští památkáři (16.3.1966). Okresní národní výbor Děčín rozhodl o demolici dne 6.4.1966 s tím, že kostel má být zbořen do dne 30.11.1966; kostel byl postupně zbořen na podzim 1966. - Pozemek, na němž kostel stál, patří městu Děčín.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.763125°N, 14.159242°E

Komentáře

Žádné komentáře