← kostel sv. Bartoloměje (Jenišův Újezd) kostel sv. Anny (Jirkov) →
13971 evangelický kostel

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
evangelická
Parcela:
pozemková parcela č. 1166/5
Kód katastrálního území:
660761
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1861 - 1863
Zbořeno:
27.4.1984
Poloha:
v Jezerské ulici na severovýchodním okraji města

Evangelický kostel s věží postavený Jednotou Gustava Adolfa. - Kostel se skládal z obdélné lodi a pravoúhlého presbytáře. Nad západním průčelím vystupovala vtažená hranolová věž. Fasáda byla členěna lisénami a slepými arkádami. V interiéru se nacházely varhany z roku 1860. - Popis kostela těsně před demolicí, jak jej uvádějí Vodohospodářské stavby, n.p. z Ústí nad Labem: „Objekt kostela se skládá ze tří částí; přední vchodové části, nad kterou je postavena věž čtvercového půdorysu o výšce 31 m, prostřední chrámové lodi a zadní části presbyteria. Střední a zadní část kostela jsou kryty sedlovou střechou, výška hřebene střechy od země činí 17 m. Zdivo kostela je kamenné. Zdi mají tloušťku 105 – 150 cm. Schodiště ve věži je dřevěné, ve spodní části, do výšky cca 1. podlaží, je kamenné. Konstrukce střechy je z dřevěných trámů, na věži pobité plechem a nad ostatními prostory je tašková pálená krytina. Střecha objektu je v dobrém stavu, ale uvnitř jsou propadlé stropy, a to v prostoru celé chrámové lodi a částečně v presbyteriu. Kostel je uvnitř zcela zdemolován; chybí okna a dveře, zbývá pouze obvodové zdivo.“ - Kostelu se nedlouho před demolicí propadla část střechy lodi, z tohoto důvodu požádal Městský národní výbor v Jirkově o jeho demolici. Ve zprávě Vodohospodářských staveb se uvádí toto: „Místním národním výborem v Jirkově bylo rozhodnuto, že kostel nacházející se poblíž komunikace při vjezdu do Jirkova směrem od Mostu bude zlikvidován vzhledem k tomu, že svým zchátralým stavem ohrožuje již delší dobu bezpečnost okolí tohoto místa. Objekt kostela je již ve značně zchátralém stavu, není zahrnut mezi památky. Původně byl v majetku Německé evangelické církve, v roce 1946 byl převzat do národní správy. Od tohoto objektu není žádná dokumentace, tudíž není možno určit jeho stáří. Bylo rozhodnuto, že objekt bude zdemolován odstřelem.“ - Dne 7.3.1984 povolil Severočeský krajský národní výbor v Ústí nad Labem odstřel kostela, který dne 27.4.1984 provedli pracovníci Vodohospodářských staveb, n.p. z Ústí nad Labem. Postup prací byl ve zprávě popsán takto: „Po navrtání objektu podle technického projektu odstřelu budou vrty nabity trhavinou, ucpány a bude proveden odstřel.“ - Při odstřelu spadla věž a jedna z bočních zdí lodi; zůstala stát zadní část druhé zdi a zadní roh s částí sakristie. Po odstřelu pracovníci Vodohospodářských staveb objednali bagr UDS, aby přijel a tuto část stojící zdi strhl. Na místě odstřelu byl přítomen i buldozerista z místní stavební firmy, která měla odklízet suť, a mezitím shrnoval trosky strojně demolované fary. Tento buldozerista se ale sám z vlastní iniciativy rozjel proti hraně zdi kostela, že ji povalí. Část zdi skutečně povalil, ale ve chvíli, kdy projížděl pod zdí, se uvolnil jeden dlouhý pískovcový sloupek z ostění vysokého gotického okna a prorazil mu střechu buldozeru. Buldozeristovi se nic nestalo, ale už byl vyléčen z dalších pokusů. - Kostel stál na pětici pozemků; dva z nich (pozemkové parcely č. 1166/5 a 1162/3) patří městu Jirkov, další dva (pozemkové parcely č. 1162/4 a 1162/5) jsou v soukromém vlastnictví (Iva Hývlová z Chomutova a Jiří Hývl z Jirkova) a pátý (pozemková parcela č. 1165/1) je také v soukromém vlastnictví (MUDr. Jana a Ing. Lubomír Šrámkovi z Jirkova).

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech + Petr Mikula

WGS84 souřadnice objektu: 50.505552°N, 13.457637°E

Komentáře

  • Pavel Tříška napsal 04.08.2020 12:16

    Obrázek 19 Dobová pohlednice pochází z roku 1902

  • Pavel Tříška napsal 04.08.2020 12:17

    obrázek 20 Dobová pohlednice pochází z roku 1900

  • Michal Valenčík napsal 05.08.2020 16:14

    Data u obou pohlednic jsem upravil, děkuji.