14158 kaple sv. Isidora

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 220/13
Kód katastrálního území:
693421, 930512
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
1730 nebo 1770
Poloha:
ve vsi

se sanktusníkem

Velká mešní kaple o rozměrech 9,5 x 13,3 m. Uvnitř stál oltář sv. Isidora s anděly, dva votivní oltáře a 14 obrazů křížové cesty z roku 1857. Byl zde i chór s varhanami. - Kaple byla vyklizena roku 1952 (obec byla zahrnuta do vojenského újezdu dne 5.2.1952); některé předměty převzala fara v Domašově nad Bystřicí, větší část předmětů byla převezena do kaple v Lašťanech. - Kaple stála na dvojici pozemků; oba (pozemkové parcely č. 220/13 a 220/17 v k.ú. Město Libavá) patří Vojenským lesům a statkům ČR. - Na základě zákona č. 15/2015 Sb. byly pozemky, na nichž kaple stála, ke dni 1.1.2016 vypuštěny z vojenského újezdu Libavá a staly se součástí nově vzniklé obce Město Libavá. - Ves Heroltovice je téměř zbořena, na jejím místě jsou postaveny paneláky.

Zdroj: Jindřich Machala: Kronika Libavska

WGS84 souřadnice objektu: 49.737039°N, 17.488497°E

Komentáře

  • Kateřina Skalíková napsal 29.01.2009 20:43

    Kronika Libavska, J.Machala: Roku 1952 byl sepsán seznam kaple sv.Isidora. Některé předměty převzala fara v Domašově nad Bystřicí, větší část předmětů byla převezena do kaple v Lašťanech.

  • Michal Valenčík napsal 31.01.2009 16:01

    Informace doplněny,děkuji.