19791 kostel Nanebevzetí Panny Marie

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
klášterní kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 3351
Kód katastrálního území:
602191
Období devastace:
1437–1653
Důvod devastace:
válečné události
Postaveno:
1247
Zbořeno:
po 1648
Poloha:
S od náměstí, v ulici Na Karlově

Podle historických pramenů byl zdejší klášter minoritů založen proboštem staroboleslavské kapituly Tobiášem z Benešova v roce 1247. Probošt nové komunitě věnoval rodové sídlo Benešoviců se starou svatyní na ostrožně nad dnešním městem, dnes v lokalitě zvané Karlov. V začátcích minoritské komunity byla zřejmě svatyně přestavěna nebo nahrazena novostavbou, neboť prameny uvádějí vysvěcení konventního kostela v roce 1257. V roce 1294 konvent s městem vyhořel, po obnově byla znovu zřízena a rozšířena klášterní budova. S touto dobou výstavby se pojí také založení nového konventního kostela. Stavba chrámu byla dokončena ve 2. polovině 14. století za vlastnictví Šternberků, kteří panství drželi někdy od roku 1327. V roce 1420 klášter zasáhl další požár, poté byly provedeny základní úpravy. Konventní kostel byl užíván ve 2. polovině 15. století i bez kleneb a střech. V pozdějších letech opuštěné objekty postupně zanikaly povětrnostními vlivy. Nakonec Švédové zbytky kláštera vypálili v roce 1648. I přes pozdější pokusy klášter již nikdy nebyl obnoven. - Pozůstatky staveb byly používány jako levný stavební materiál, zvláště při stavbě piaristické koleje. Na místě se zachovaly pozůstatky velkého chóru, datovaného do 2. čtvrtiny 14. století, který vznikl u starší sakrální stavby z poloviny 13. století. V ose staršího i mladšího presbyteria byly nalezeny vyzděné hrobky. V místě dnešního prostranství před budovou školy navazovalo severní křídlo klausury. Západně od klášteřiště dnes stojí dolní zvonice s jedním z nejstarších českých zvonů. Ve zvonici by měly být uloženy středověké architektonické detaily z kláštera. - Kostel stál na dvojici pozemků; oba (pozemkové parcely č. 3351 a 1288) patří městu Benešov.

Zdroj: www.pamatkovykatalog.cz

WGS84 souřadnice objektu: 49.784488°N, 14.69132°E

Komentáře

Žádné komentáře