20508 kaplička Panny Marie

Novostavby (známka 10) dřevěné kapličky

Druh stavby:
kaplička
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 685/1
Kód katastrálního území:
635456
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(starší), nová 2016
Zbořeno:
asi v 60. letech 20. století
Poloha:
JZ od vsi, u cesty na Kelblově kopci

Poutní místo U dubu na Kelbelově kopci (Kelbelsberg) se nachází nad Jerlochovicemi při staré cestě z Fulneku do Oder. Zprávy o jeho vzniku se zachovaly ve formě vyprávění, které bylo zaznamenáno s menšími rozdíly v několika publikacích. Podle nich měl sedlák Johan Kelbel (uváděný též jako Johann Kölbel) z Jerlochovic poskytnout v roce 1853 přístřeší putujícímu tovaryši, který mu za odměnu daroval obraz Matky Boží. Sedlák v návaznosti na sen nechal obraz zarámovat a pověsit na dub při jeho pozemku na staré cestě do Oder. Vyprávění o zázračných vyslyšeních při modlitbě u obrazu a zprávy o tom, že sedlák Kelbel měl vidění, že Matka Boží na obraze pláče, vyvolala značný zájem o návštěvu místa, které podle pověsti bylo již od roku 1855 navštěvováno mnoha poutníky nejen z širokého okolí (Odersko, Spálovsko, Opavsko), ale dokonce až z Valašska a uherského Slovenska. Poutníci nosili k obrazu, zobrazující Matku Boží Čenstochovskou, květiny a peněžní dary (většinou po krejcaru) na úpravu a údržbu okolí a zhotovení lavic pro modlící se poutníky. V záznamech se uvádí, že darovaných peněz bylo tolik, „že se to muselo odvézt do Fulneku na kolečkách“. Jednoho letního rána se obraz ztratil. Během sklizně byl nalezen značně poškozen v obilném poli. Kelbel nechal do starého rámu vložit nový podobný obraz. Na základě velké návštěvnosti poutního místa vyvstala úvaha na výstavbu kostela či kaple. S touto myšlenkou však nesouhlasil tehdejší fulnecký farář a děkan Jan Zohner z důvodu značných nákladů, ačkoliv náklady na stavbu by pokryly dary a pomoc dobrovolníků. Na výstavbu byl uložen kapitál, postupně však poutě stagnovaly a úcta upadala. Sedlák Kelbel náhle zemřel v roce 1880. Za první světové války byly peníze na stavbu označeny za válečnou půjčku, po válce se pak záhadně ztratily. O obnovu poutí v období 1. republiky se zasloužil fulnecký děkan P. František Xaver Ocásek, který zavedl každoroční procesí v měsíci září, a to 8. září, v den Narození Panny Marie, kdy se poutě zúčastnili věřící hlavně z Fulneku, Oder, Vésky a Mankovic a 12. září, v den svátku Jména Panny Marie, kdy se poutě účastnili věřící z Lukavce, Děrného, Stachovic, Jestřabí a Jerlochovic. Někteří pamětníci uvádějí, že poutě bývaly i 15. srpna na slavnost Nanebevzetí Panny Marie - v den pouti v jerlochovickém kostele. Procesí vycházelo z kostela, zastavilo u dvou památných lip s křížem a pak se pokračovalo starou oderskou cestou k poutnímu místu. Na místě byly postaveny stánky s občerstvením a upomínkovými předměty. V letech 1944 - 1946 se poutě nekonaly. Od roku 1947 bylo místo opět hojně navštěvováno. Podle pamětníků se zde setkávala mládež, která poutní místo udržovala a zpívala zde náboženské písně. V blízkosti dubu byla i studánka, která byla pravidelně čištěna. Byla označována za zázračnou. Jedna z dosud žijících pamětnic vzpomíná, že jako malé dítě byla často nemocná. Její otec ji dvakrát týdně donášel vodu ze studánky z Kelbelova kopce a tím ji uzdravil. Koncem 60. let 20. století tradice poutního místa na Kelbelově kopci pomalu upadala. Obraz Matky Boží Čenstochovské se po restaurování v Praze již nevrátil na původní místo, ale byl umístěn v jerlochovickém kostele. Konec místa mnoha modliteb završilo i pokácení statného košatého dubu, který usychal po zasažení bleskem. V roce 2015 byl obraz restaurován a 14.8.2016 byl pak obraz při příležitosti pouti v jerlochovickém kostele požehnán. Zároveň došlo k obnovení poutního místa na Kelblově kopci. Kaplička byla obnovena v podobě dřevěného sloupku, který nese na čelní straně v horní části reprodukci obrazu, na zadní straně je text. Nová kaplička nebyla postavena přesně na místě té původní, která stála dál od cesty, cca 47 m směrem k jihovýchodu od současné kapličky (na souřadnicích 49.702019, 17.878057). Původní dub byl již pokácen a původní místo zarostlo křovinami, proto bylo vybráno jiné - u mladého doubku, nástupce bývalého velikána, s dalekým výhledem do okolní krajiny. - Nová kaplička byla slavnostně posvěcena dne 28.8.2016. - Pozemek s kapličkou je v soukromém vlastnictví (Jiří Ševčík z Jerlochovic).

Zdroj: Josef Pavlíček: Poutní místo U dubu u Jerlochovic

WGS84 souřadnice objektu: 49.702152°N, 17.877496°E

Komentáře

Žádné komentáře