← kaple (Mezilesí u Trhových Svin) kaplička (Mezilesí u Trhových Svin) →
309 kaple

Torzální (známka 500) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 103
Kód katastrálního území:
644234
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Poloha:
V od vsi

středně velká

Z větší části zbořena. Zůstalo pouze obdélné obvodové zdivo s konkávně vyříznutými předními rohy a mírně ustoupeným, polokruhově ukončeným presbytářem (cca 3,25 x 4,65 m), do výšky cca 1 - 1,2 m po celém obvodu; zdivo je nově vykopáno z trosek. Kaple stojí u dvou mohutných lip. - Kaple byla postavena v době rozmachu barokních poutí u pramene, podle kterého se přilehlá ves nazývala Dobrá Voda. Pramen však zanikl při melioracích v 70. letech 20. století; zůstalo prameniště s trubkou nedaleko kaple. Kaple představovala jedno ze zastavení poutní cesty na ke kostelu v Dobré Vodě; poutní cesty se k poutnímu kostelu se zázračnou vodou sbíhaly ze všech stran. Tato kaple ležela na „české“ cestě směřující od Trhových Svinů, kde se zachovaly dvě kapličky. Procesí směřovala přes Žumberk s farním kostelem, přes Vésku a Meziluží. Poutní cesta pokračovala přes Bedřichov na Dobrou Vodu. Po vyhnání původních obyvatel kaple chátrala, cesta kolem ní do Bedřichova používaná ještě v 60. letech byla rozorána. Dílo zkázy dokonal pád jedné z dvojice chráněných lip před kaplí. - O obnovu kaple usiluje spolek Drobné památky nejjižnějších Čech; nový majitel pozemku ale odmítá se spolkem spolupráci, uvažuje o vybudování rybníka, který by zatopil i zbytky kaple (byť jsou lípy u kaple chráněny státem). - Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1826. - Pozemek, na němž kaple stála, je v soukromém vlastnictví (Ing. Zdeněk Zajíček z Českého Krumlova).

WGS84 souřadnice objektu: 48.766443°N, 14.707385°E

Komentáře

Žádné komentáře