← kostel sv. Anny (Pořejov) kostel sv. Bernarda z Clairvaux (Řisuty) →
3166 evangelický kostel

Polozřícené (známka 445) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
evangelická
Parcela:
stavební parcela č. 63
Kód katastrálního území:
743429
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1785 - 1786
Poloha:
v S části vsi

s věží

Věž bez střechy a krovů. Propadlá klenba. Loď má propadlou střechu, krovy i strop, jen přístavek vzadu má střechu. Obvodové zdivo je zachováno většinou do původní výše. Omítka je silně poškozena. Bez oken a dveří. Levá stěna je v interiéru při zemi dosti poškozena. Vyklizena většina trosek z interiéru, pouze v přístavku vzadu jsou větší trosky. Odstraněny i trosky a křoviny v okolí kostela na hřbitově. - Po vydání tolerančního patentu roku 1781 se asi 400 obyvatel vsi přihlásilo k evangelickému luteránskému náboženství. Do roku 1783 do obce docházeli a střídali se zde němečtí kazatelé. V roce 1783 do Krkonoš přichází konat pastorační službu skupina mladých uherských nekatolických intelektuálů. Prvním stálým pastorem v Rudníku byl Stephan Hoszu, šlechtic z Turé Lúky na Nitransku. Kázal ve staveních osadníků nebo pod širým nebem, nejčastěji se bohoslužebná kázání odehrávala ve stodole sedláka Johanna Sonnabenda. V spartánských podmínkách vydržel pouze rok a po něm přišli další pastoři z Uher. V roce 1785 se v obci začal stavět evangelický kostel a fara, dokončeny byly ze sbírek věřících a za podpory evangelíků z pruského Slezska v roce 1786. V té době zde už bylo 800 evangelíků. Hřbitov byl kolem kostela založen v roce 1810. Roku 1834 byla při kostele zřízena evangelická škola. V té době byla jedinou školou tohoto typu a připravovala děti z celého regionu ke studiu na vyšších evangelických školách, tehdy převážně na Slovensku. První učitel – Jan Kadavý z Jestřebí – se stal spolupracovníkem Jána Kollára a později Ludovíta Štúra. Učil na střední škole v Martině, vytvořil první slovenský slabikář a čítanku. Roku 1862 byla ke kostelu přistavěna doposud zakázaná věž a roku 1867 do ní zavěšeny tři zvony přivezené z Bochumi – Paulus, Petrus a Hus (zrekvírovány byly za první světové války). V roce 1886 byly provedeny některé stavební úpravy a zároveň vyměněna i malá obdélníková kostelní okna za vysoká oblouková. Za působení faráře Wenzela Stillera (1893 – 1909) byl postaven nový oltář s obrazem “Vzkříšení“, přestavěna kazatelna a roce 1904 byly v kostele instalovány nové secesní varhany. V roce 1942 bylo v kostele zavedeno nové osvětlení. Evangelická obec fungovala do poloviny dvacátého století, po druhé světové válce zde do roku 1948 působil pastor z Černého Dolu; v roce 1948 se v kostele konala poslední bohoslužba. Varhany z kostela byly po 2. světové válce odvezeny do Husova sboru v Dobrušce. Na počátku 60. let 20. století byl kostel již zdevastovaný, stejně jako zarostlý hřbitov kolem (poslední pohřeb se zde konal v roce 1957). V roce 1991 byla budova kostela v tak havarijním stavu, že musel být snesen krov věže. - Pozemek s kostelem patří obci Rudník; obec plánuje kostel alespoň staticky zajistit, zakonzervovat a zpřístupnit veřejnosti. - Okolní hřbitov je nově vyčištěn.

Zdroj: www.hrady.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.606079°N, 15.735534°E

Komentáře

Žádné komentáře