← kaple sv. Blažeje (Lužice) zvonice (Mukařov) →
6656 kaple sv. Kříže

Polozřícené (známka 450) zděné velké kaple

Druh stavby:
hřbitovní kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 3
Kód katastrálního území:
691780
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
přelom 50. a 60. let 18. století
Poloha:
u kostela

pozdně barokní

Zůstalo pouze obvodové zdivo (cca 5 x 7 m) do výše: přední stěna do původní výše (cca 5 m), pravá stěna vpředu do výše 2 m, zbytek zbořen až k zemi. Levá stěna vpředu cca do výše 1,5 m, zbytek zbořen až k zemi. V roce 2016 upadl kus zdiva kaple na levé straně. – Jednalo se o drobný objekt původně obdélného půdorysu, orientovaného ve směru východ – západ. Kaple měla valbovou střechu, uvnitř byla plochostropá. V současné době ze stavby zbývá poničená východní štítová původně trojosá strana se završeným vysokým atikovým nástavcem (s nikou, ve které byla původně umístěna socha Marie Magdalény) s trojúhelným štítem. Obě postranní křídla chybí. Zbylé obvodové zdi byly ploché, nečleněné, jen na severní a jižní straně bylo obdélné okno. Závěr kaple byl pravoúhlý. Střechu tvořila nepravá mansarda, krytinou byla břidlice. - Kaple byla postavena na přelomu 50. a 60. let 18. století. Někdy v 1. polovině 20. století byla k její zadní stěně přistavěna podsklepená márnice, do sklepa vedly dveře ze severní strany. Do bočních stěn kaple byly zapuštěny náhrobníky z konce 19. a 1. poloviny 20. století. Ještě koncem 60. let měla kaple jen menší díry ve střeše a stropě, kolem roku 1975 byly ve střeše velké díry a strop byl zřícen. Komunistická předsedkyně Místního národního výboru nechala v 80. letech 20. století kapli (a k ní přistavěnou márnici) z větší části rozebrat, přestože byla památkově chráněná, aby její rodina získala materiál na stavbu garáže. – Kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1843. - Pozemek s kaplí patří církvi; v roce 2020 půjde na opravu kaple 200.000,- Kč z dotačních programů Ministerstva kultury ČR. – Prvním počinem zahájení rekonstrukce by mělo být zajištění štítu směrem od bývalého interiéru dřevěnými vzpěrami. Po zajištění by měla být vybrána zemina a stavební suť ze sklepních prostor. To by odhalilo tvar sklepení a následně by byla provedena rekonstrukce celé kaple.

Zdroj: Petr Culek

WGS84 souřadnice objektu: 50.782953191706°N, 14.36847942576°E

Komentáře

Žádné komentáře