← kaple (Horní Drkolná) kaple Panny Marie Pomocné (Janova Ves) →
7071 kaple sv. Štěpána

Poškozené (známka 400) zděné velké kaple

Druh stavby:
hřbitovní kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1617
Kód katastrálního území:
673862, 778001
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
poprvé zmíněna 1352, barokně upravována v 18. století
Poloha:
Z od vsi

se sanktusníkem

Bez střechy, krovů a stropu. Zůstalo pouze obvodové zdivo téměř do původní výše. Fasáda je zničena. Bez oken a dveří. Prázdná. V presbytáři jsou zachovalé konzole po snesené gotické klenbě. - Ves Mladějov, ve které kaple původně stála, byla pravděpodobně vypálena husity v roce 1421. Gotická stavba byla upravována během 18. století; z té doby pocházela i většina zařízení. Ve 2. polovině 20. století nebyla využívána k církevním účelům a postupně zchátrala. Na konci 70. let se propadl krov a zřítila střecha. – Kaple se skládá z obdélné lodi s okosenými rohy a neodsazeného, trojboce uzavřeného presbytáře. K jeho severní stěně přiléhala obdélná sakristie, dnes téměř zaniklá. Stěny byly nečleněné, prolomené úzkými raně gotickými okny. Okna v lodi byla v baroku upravena a rozšířena. hlavní vstup byl v jižní stěně, zřejmě v průběhu 18. století byl proražen druhý vchod v západním průčelí. K roku 1786 jsou na boční tribuně doloženy malé varhany. - Dne 25.11.1986 poslali Otakar Parma, vedoucí odboru kultury Okresního národního výboru v Lounech a Miroslav Chot, tajemník pro věci církevní Okresního národního výboru v Lounech společný dopis Ministerstvu kultury ČSR s žádostí o odejmutí památkové ochrany celkem 17 objektů v okrese Louny, aby mohly být zbořeny. V dopise uvedli, že odejmutí památkové ochrany těchto objektů bylo navrhováno již ve zprávě o provedení generální aktualizace památkových objektů v letech 1985 a 1986. Dále v dopise uvedli, že "stavební stav navrhovaných objektů je plně havarijní a životu nebezpečný. Navrhované objekty pro upuštění památkové ochrany jsou již dlouholetým problémem, který nebyl důsledně řešen. Možnosti opravy, a to jak kapacitní, tak finanční nejsou v rámci okresu možné zajistit. Oprava by byla značně nerentabilní, protože by stejně nebylo pro objekty využití. Ve většině případů jde současně o objekty, které jsou přes všechnu starostlivost o zabezpečení opravy a zabezpečení vstupu zdrojem úrazů dětí a mládeže a v neposlední řadě i nejsou okrasou pro obec." Jedním z objektů v seznamu byla i kaple v Chotěbudicích, jejíž stav je v dopise popsán následovně: "Kostel bez omítky, roztržené zdivo, chabá okna a dveře, značně poškozený strop, prohnilé trámoví, prohnilá dřevěná nástavba věže, zdroj častých úrazů mládeže, bez využití a neopravitelné." Než se stačilo sejmutí památkové ochrany na ministerstvu vyřídit, došlo k revoluci v listopadu 1989, kaple zůstala památkou a demoliční snahy byly zastaveny. - Pozemek s kaplí patří církvi.

Zdroj: Pavel Prášil + Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.268047°N, 13.323147°E

Komentáře

  • Pavel Prášil napsal 25.03.2013 14:05

    Nemýlím - li se na snímku č. 22 vidíme sesutou tesařskou konstrukci z vížky nad lodí kterou vidíme na dobovém snímku č. 34. Jde o čtverhranou zavětrovanou část s profilovanou římsou která tvořila základ jehlanovité střechy.

  • Michal Valenčík napsal 29.03.2013 13:20

    Děkuji za upřesnění, upravil jsem popis fotografie.

  • František Červený napsal 15.10.2018 21:14

    Pokud by byl zájem, tak v následujícím odkazu na můj kanál na youtube naleznete aktuální letecké záběry ze 14.10.2018 - https://youtu.be/PjV56a-YqTg