← kaple (Doly) kaple (Hamry) →
7328 kaple sv. Jana a sv. Pavla

Polozřícené (známka 455) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 866
Kód katastrálního území:
673790
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1777, prodloužena 1923
Poloha:
v S části vsi

se sanktusníkem

Zčásti zbořena; zůstala pouze pravá a zadní stěna téměř do původní výše; levá stěna se odzadu postupně snižuje až k zemi v polovině délky (dále je dozděna, ale na menším půdorysu), přední stěna dozděna uměle. Nová plochá střecha. Slouží jako kůlna sousedního domu. - Jednoduchá obdélná stavba s okoseným nárožím, sedlovou střechou a sanktusovou věžičkou byla ukončena polygonálním závěrem. Roku 1923 byl tento oblíbený svatostánek prodloužen a získal tak po jednom oknu na každé straně. V plochostropém interiéru stával rokokový oltář s boltcovým vyřezávaným ornamentem po stranách retabula a v nástavci, jenž byl zdoben reliéfem Nejsvětější Trojice. Původně stál na oltáři obraz Panny Marie Bolestné, zařízení ale bylo měněno a zejména po roce 1945 devastováno (roku 1967 stála na oltáři sv. Anna a sochy dvou světlonošů). Strop zdobila novější diletantská freska s motivem Utrpení Krista, amatérskou prací byly i obrazy křížové cesty (malby z 2. poloviny 18. století); z dalšího zařízení lze připomenout ještě například dřevěnou sochu Madony. Kaple byla již v 60. letech 20. století v havarijním stavu; stavba byla v roce 1989 zčásti zbořena a dnes z ní zůstalo pouze torzo obvodových zdí. - Kaple byla od roku 1958 památkově chráněná, památková ochrana byla Ministerstvem kultury ČSR zrušena dne 12.2.1980. - Pozemek s kaplí patří městu Krásno; město plánuje částečně dozdít spodní část obvodového zdiva (v podobném stylu, jako je u kostela svatého Mikuláše nad Hruškovou), upravit původní podlahu kaple přírodním kamenem a udělat z ní odpočinkové místo. Pomocí vhodných dřevin pak vytvořit nad obvodem kapličky přírodní zelenou klenbu.

Zdroj: Vladimír Prokop + Lukáš Smola: Sokolovsko - umění, památky a umělci do

WGS84 souřadnice objektu: 50.115762°N, 12.818227°E

Komentáře

Žádné komentáře