← kaple (Ryžoviště) kaple Panny Marie (?) (Sklenářovice) →
7381 kaple sv. Antonína Poustevníka

Polozřícené (známka 455) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 239/5
Kód katastrálního území:
736520
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1880
Poloha:
Z od vsi, u silničky

čtvercového půdorysu

Bez střechy, krovů a stropu. Zůstalo pouze čtvercové obvodové zdivo s vyšší podezdívkou (stojí ve svahu). Zdivo nad podezdívkou stojí do výše: pravý přední roh cca 1,4 m, pravý zadní roh cca 0,9 m, levý zadní roh cca 1,8 m a levý přední roh cca 1,6 m. Okolo je dosti trosek. Fasáda je zničena. Bez dveří. Uvnitř je menší množství trosek. - Hranolová cihlová stavba na čtvercovém základu o rozměrech asi 2 x 2 m s rovným závěrem a vyšší podezdívkou vyrovnávající svažitý terén byla krytá sedlovou střechou. Vstupní průčelí kaple s obdélným, segmentem zakončeným vchodem s vlysy pilastrů po stranách a letopočtem „1880“ v nadpraží bylo završeno trojúhelníkovým štítem s obdélným výklenkem s nezřetelným obrazem. Na vrcholu štítu vyzděna vystupující hranolová věžička s nikou a profilovaným trojúhelníkovým štítkem. Pod střechou kaple obíhala profilovaná římsa. Vnitřek kaple byl plochostropý. Vnitřní zařízení kaple tvořil lidový obraz sv. Antonína umístěný v oltářním výklenku. - Kaple, nazývaná rovněž Scharfova kaple (Scharfenkapelle), byla postavena roku 1880 ve svahu pod cestou, směřující k Semtěšskému mlýnu (Semtischmühle) na Boreckém potoce a samotě zvané dříve „In Graben“ a dále na Mostec, západně od vsi. Patřila k usedlosti č.p. 10 Josefa Scharfa, na okraji jehož pole stávala. Někdy po roce 1963 byla opuštěná stavba zčásti zbořena. - Pozemek s kaplí je v soukromém vlastnictví (Ing. Pavel Široký z Mostce).

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.070294°N, 13.141774°E

Komentáře

Žádné komentáře