← kostnice (Svatobor) kaple Vzkříšení Ježíše Krista (Svoboda nad Úpou) →
8018 kaple Nejsvětější Trojice

Polozřícené (známka 445) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 785
Kód katastrálního území:
718033
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(1797), 1860
Poloha:
za domy v ulici U Trojice

středně velká

Střecha, krov a strop jsou zříceny. Obvodové zdivo sahá do původní výše, je poškozená koruna zdiva a také zdivo kolem oken a dveří (dva ze tří okenních otvorů jsou rozšířeny až téměř k zemi). Omítka je silně poškozená. Bez oken a dveří. Chybí podlaha. Okolní křoviny jsou zčásti odstraněny, kaple je nově oplocená. - Původně v okolí kaple stávala osada zvaná Přerovsko, jež vznikla v 18. století na místě zaniklé vsi Přerov. Obnova osady patrně přispěla roku 1797 k postavení dřevěné kaple Nejsvětější Trojice s obrazem Nejsvětější Trojice u léčivého pramene při cestě do Svítkova; posvěcena byla dne 6.10.1797. Následně František Mašek u pramene „zdravé vody“ postavil dřevěné zdravotní lázně. Lázně se těšily oblibě, která vzrostla, když pardubický magistrát udělil dne 1.2.1797 Maškovu zeti a nástupci Janu Kindlovi právo šenku. Ode dne 19.11.1820 zde hospodařil Jiří Mrňávek, který si koupil domek u studánky a při něm lázně. Roku 1824 bylo vysázeno topolové stromořadí od Zelené brány okolo kaple sv. Marka až ke kapli Největější Trojice. Lázně ale obtížně odolávaly konkurenci dalších lázní u sv. Marka a Pratru (na břehu Chrudimky v místě, kde jsou dnes Automatické mlýny). Stavení zchátralo, až je dal okresní úřad dne 4.5.1859 zapečetit. V roce 1860 kaplička i s lázněmi vyhořela. Ještě v roce 1860 postavil na původním místě se souhlasem města Antonín Mrňávek novou zděnou kapli v pseudogotickém slohu. Roku 1890 byly jižně od železniční trati na Prahu postaveny Fantovy závody, dnes PARAMO, po roce 1920 byly poblíž kaple postaveny 4 činžovní domy pro jejich zaměstnance. Po výstavbě Fantových závodů kaple pomalu chátrala. V roce 1979 pozemek pod kaplí odkoupilo město Pardubice kvůli stavbě silnice; samotná budova kaple zůstala původním majitelům a bez údržby chátrala. V roce 1990 nechalo město zhotovit kapli novou střechu, ale i ta se postupně rozpadla. Zastupitelstvo města Pardubice na svém posledním zasedání před komunálními volbami dne 20.9.2018 odsouhlasilo vyčlenění 300.000,- Kč na demolici kaple s tím, že už je zpracován i projekt na demolici. Proti tomuto rozhodnutí protestoval spolek "Klub přátel Pardubicka" peticí, kterou podepsalo přes 600 obyvatel Pardubic. Navíc spolek "Omnium", který se zabývá záchranou poničených památek, nabídl městu Pardubice, že od něj kapli převezme a zorganizuje její opravu. Na základě těchto reakcí nechalo město prozkoumat, zda mu kaple vůbec patří; bylo zjištěno, že kaple stojí na městském pozemku, ale má soukromé vlastníky, kteří v mezidobí zemřeli. Jejich dědici nabídli městu odkup kaple za 60.000,- Kč. Dne 20.6.2019 schválilo zastupitelstvo města Pardubice, že od dědiců objekt kaple za navrženou cenu odkoupí; došlo k tomu v srpnu 2020. Dne 11.3.2021 Zastupitelstvo města Pardubice schválilo bezúplatný převod pozemku s kaplí do vlastnictví spolku Omnium; spolek se smluvně zavázal, že kapli do 10 let opraví, jinak by musel pozemek s kaplí městu vrátit a ještě zaplatit smluvní pokutu 900.000,- Kč. Oprava kaple by měla stát mezi 500.000 - 1.000.000,- Kč. - Původní dřevěná kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1839. - Pozemek s kaplí patří spolku Omnium; protože se spolek dostal v roce 2022 do insolvence, vyjednává město Pardubice s insolvenčním správcem o převedení pozemku s kaplí zpět do vlastnictví města.

Zdroj: www.kraj.kppardubicka.cz; J.Štěpnička

WGS84 souřadnice objektu: 50.03314°N, 15.746589°E

Komentáře

Žádné komentáře