10310 synagoga

Zaniklé (známka 600) zděné synagogy

Druh stavby:
synagoga
Církev:
židovská
Parcela:
pozemková parcela č. 117/10
Kód katastrálního území:
742741
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
17. století, přestavěna kolem 1846
Zbořeno:
1966
Poloha:
v pravobřežním předměstí Latrán, v sousedství židovských domů

Synagoga snad z konce 17. století byla umístěna v dnes již zbořeném domě č. p. 80. V 18. století vyhořela, po požáru z roku 1842 byla kolem roku 1846 přestavěna. - Takto ji popisují historické prameny: "zevně prosta ozdob, jednopatrová, o třech osách s předloženými otevřenými schody. Uvnitř byl sál o třech oknech a velikosti 7 x 10 metrů, krytý českými klenbami mezi pásy. V západním poli byla po celé šířce sálu empora". Archa úmluvy v oltáři o dvou dřevěných sloupcích s kládím měla raně barokní ráz z konce 17. století a pozdější postranice z konce 18. století. Opona 120 x 180 cm před archou měla starší, žlutou, hedvábnou, zlatem a stříbrem tkanou renesanční obrubu pět centimetrů širokou, našitou na novějším červeném sametu. Uprostřed býval žlutý damašek s hebrejským nápisem. Všechny tři mosazné lustry pocházely ze 17. století. Jeden z nich byl šestihranný o průměru 50 cm a výšce 55 cm a měl nahoře jezdce se žezlem v ruce sedícího na orlu. Zbývající dva lustry byly osmihranné o průměru 60 a 75 cm. Synagoga měla hluboké sklepy a v prvém patře se nacházel byt rabína. V synagoze bývala i pekárna chleba pro Židy. Zeď "Misrach" nebyla jako v Jeruzalémě směrována na jihovýchod, ale na jihozápad. - Až do roku 1917 působil v Rožmberku rabín Glanzberg, který nejen vykonával židovské bohoslužebné obřady, ale učil židovské děti hebrejštině, Písmu a náboženství. Po jeho smrti již v Rožmberku nebyl úřad rabína pro malý počet Židů obsazen a čtení při bohoslužbách a výuku dětí převzali Max Allina, Heindrich Sternschein a Sigmund Holzbauer. Holzbauer prováděl dohled při porážení zvířat, aby bylo vše "košer". Vnitřní vybavení synagogy bylo v září 1938 zcela zničeno jednotkou SS z Lince. Během druhé světové války byla synagoga používána k bydlení, ve sklepích bylo skladováno uhlí. Po roce 1945 bylo v horních prostorách zřízeno zámečnictví zrušené na počátku 60. let 20. století. V roce 1966 byla budova synagogy v Rožmberku zbořena. - Synagoga je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1826. - Synagoga stála na čtveřici pozemků; jeden (pozemková parcela č. 117/10) je v soukromém vlastnictví (Ing. Michal Novák z Českých Budějovic a Václav Novák z Rožmberka nad Vltavou), druhý a třetí (pozemkové parcely č. 1141/23 a 117/12) jsou také v soukromém vlastnictví (Ludmila a Jan Fröstlovi z Rožmberka nad Vltavou) a čtvrtý (pozemková parcela č. 1141/1) patří městu Rožmberk nad Vltavou.

Zdroj: www.bejtolam.cz

WGS84 souřadnice objektu: 48.656264°N, 14.366743°E

Komentáře

Žádné komentáře