10356 kaple Neposkvrněného početí Panny Marie

Zaniklé (známka 600) zděné kaple

Druh stavby:
poutní kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 688/3
Kód katastrálního území:
706272
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
hraniční pásmo
Postaveno:
1790
Zbořeno:
mezi 1966 a 1969
Poloha:
v J části vsi, v Jetzkobrunnu

středně velká

Stála mezi velkými lípami u poslední chaty v osadě Údolí na pravé straně silnice do Horní Stropnice; nyní je zde jen svatý obrázek. - Na místě starší dřevěné kaple nad pramenem léčivé vody postavil v roce 1790 Johann Starnbachern pozdně barokní obdélnou zděnou kapli, opravenou a rozšířenou v roce 1875. - Sestávala ze čtvercové lodi (3,85 x 3,85 m) a z trojboce uzavřeného presbytáře (celková délka byla 6,15 m). Na průčelí bylo v rozích po jednom toskánském pilastru, nad nimi se zalamovalo kládí, které bylo uprostřed průčelí vytočeno v poloelipse. Nad průčelím byl štít o rovných ramenech a proláklých bocích. Dvě okna uzavřená segmentem byla v kamenném ostění, vchod byl zakončen mírným obloukem. Loď byla uvnitř zaklenuta valeně s výsečemi, presbytář byl zaklenut klášterní klenbou. Uvnitř byl malý oltář, v jeho mense byl ve výklenku Boží hrob. Nad ním stála dřevěná barokní socha Panny Marie Immaculaty se sepjatýma rukama (vysoká 1,8 m) z doby kolem roku 1740. Okolo sochy byly na stěně umístěny čtyři malé barokní sošky andělíčků. Přímo v kapli pod oltářem vyvěral pramen. - Ke kapli ještě ve 20. století chodila procesí z Nových Hradů; po roce 1945 kaple pustla, později na ni spadl dvojitý strom a poškodil ji. Brzy poté byla zbořena (roku 1962 ještě stála). - Kaple byla od roku 1958 památkově chráněná, památková ochrana byla Ministerstvem kultury ČSR dodatečně zrušena dne 1.1.1987. - Pozemek, na němž kaple stála, patří městu Nové Hrady.

WGS84 souřadnice objektu: 48.77961°N, 14.769469°E

Komentáře

Žádné komentáře