10414 kaple

Poškozené (známka 445) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1664
Kód katastrálního území:
642592
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Poloha:
u cesty v lese, J od vsi

V rekonstrukci; na nových základech je vyzděno nové obvodové zdivo kaple mimo přední štít stažené nahoře betonovým věncem (v květnu 2017 byly rozebrány zbytky poškozeného zdiva kaple, v červnu 2017 byla vykopána jáma pro nové základy, v červenci - srpnu 2017 byly vybudovány nové základy a koncem srpna 2017 byla zahájena obnova zdiva kaple). Opravena byla také tzv. Kostelní cesta vedoucí kolem kaple, zejména došlo k prořezání náletů a cesta je pravidelně sekána. - Před rozebráním byla kaple bez střechy, krovů a stropu; krov ze zadní poloviny kaple ležel na zemi za kaplí. Obvodové zdivo bylo silně poškozeno - zadní půlkruhová část byla zčásti zachována do původní výše (cca 2,3 m), vpředu byla zbořena téměř k zemi. - Kaple je podkovovitá (2,75 x 3,3 m). - Kaple byla silně poškozena, když na ni při těžbě dřeva spadl strom. - Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1841. - Kaple stojí na dvojici pozemků; jeden (pozemková parcela č. 1664) patří církvi, druhý (pozemková parcela č. 2361/2) patří obci Horní Brusnice. Obec Horní Brusnice vyhlásila dne 1.5.2017 veřejnou sbírku na opravu kaple a také tzv. Kostelní cesty, jež kolem ní vede. Obec by chtěla v roce 2017 obnovit hrubou stavbu kaple, v roce 2018 pak opravu dokončit. Kolem obnovené kaple vznikne naučná "Kostelní stezka" na trase spojující kostely v Horní Brusnici a ve Zvičině.

Zdroj: Radomír Roup

WGS84 souřadnice objektu: 50.46072°N, 15.679569°E

Komentáře

Žádné komentáře