10585 kaple Panny Marie

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 4226
Kód katastrálního území:
783811
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
vysvěcena 8.9.1894
Zbořeno:
asi 1960
Poloha:
ve vsi

s věží

Kaple byla obdélná se sedlovou střechou a částečně představěnou věží s jehlancoou střechou v průčelí. Protože obyvatelé Hřibové toužili v 19. století dost dlouho po vlastním svatostánku, rozhodla se obec Vlčice postavil jim vlastní kapli. Potřebný stavební pozemek bezplatně věnoval pan Ferdinand Kusche z Hřibové č.p. 3. Kaple (spíše kostelík) pak byla vysvěcena dne 8.9.1894 vlčickým farářem Franzem Haukem a byla svěřena do správy vlčické farnosti. V interiéru byla na oltářním obraze uprostřed Matka Boží s Ježíškem, po stranách 2 andělé. Obraz byl darem z javornického vesnického kostela [Javorník Ves]. Kromě toho věnoval dva obrazy – se sv. Jiřím a se sv. Karolinou – vlčický kupec Gregor Gröger a obraz se sv. Josefem věnoval vlčický rolník Josef Robl. Dřevěné lavice zhotovil truhlář Friemel z Nových Vilémovic. Před kostel věnovali kamenný kříž Franz a Josefa Thienelovi. Nesl nápis: „Nicht nur bei Sturm und Schicksalstoben, sondern stets sei gerichtet dein Blick na oben!“ [„Nejen při bouři a běsnění osudu, nýbrž nestále ať je tvůj pohled nasměrován vzhůru!“ Zvon visel až do doby dokončení kostelíka mezi dvěma stromy. Během 1. světové války byl zvon zrekvírován vojskem. V roce 1920 pak byl pořízen za 820,- Kč nový zvon. Na něj věnoval Ferdinand Krusche 120,- Kč, zbytek byl zajištěn dalšími dary. Kmotrou zvonu byla Karolina Pelzová z Hřibové. Kaple byla spolu s celou vsí zbořena jednotkou československé armády asi v roce 1960. - Z místa zbořené kaple je nádherný výhled severním směrem. - Pozemek, na němž kaple stála, patří obci Vlčice. - Ze vsi Hřibové a sousední Zastávky zůstaly jen tři polozbořené domy.

Zdroj: časopis Altvaterbote, přeložil Ing Günter Fiedler

WGS84 souřadnice objektu: 50.346409°N, 17.010049°E

Komentáře

Žádné komentáře