11055 kaple Nejsvětější Trojice

Zaniklé (známka 600) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 148/12
Kód katastrálního území:
606758
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
2.2.1693 (základní kámen), opravena 1722
Zbořeno:
asi v 50. letech 20. století
Poloha:
SZ od kostela, na Hladovém vrchu

Hranolová zděná barokní kaple bez oken s rovným závěrem na obdélném půdorysu o rozměrech cca 2,5 x 2 m, vysoká asi 5 m, krytá sedlovou šindelovou střechou. Vstupní průčelí s širokým obdélným, polokruhově zakončeným vchodem s pilastry po stranách bylo nad mohutnou profilovanou římsou završeno obdélným štítem se zprohýbanými postranními křídly a trojúhelníkovým štítovým nástavcem. Uprostřed štítu byla umístěna nika. Boční stěny kaple byly členěny dvojicí mohutných pilastrů. Interiér byl sklenut valeným pásem. Vnitřní zařízení kaple tvořil kamenný polychromovaný reliéf Nejsvětější Trojice a pod ním nápis o věnování z roku 1693. - Stavba byla založena dne 2.2.1693 tehdejším starostou lékařem Johannem Michaelem Paulusem starším na místě zaniklého hradu Hungerberg na vrcholové plošině Hladového vrchu (Hungerberg) v severozápadní části města. - Po vyhnání německého obyvatelstva po skončení 2. světové války přestala být kaple využívána a postupně chátrala. Patrně již v 50. letech 20. století byla kaple zbořena. - Kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1841. - Pozemek, na němž kaple stála, patří městu Bochov.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.151563°N, 13.041612°E

Komentáře

Žádné komentáře