11060 kaple

Torzální (známka 500) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 366/1
Kód katastrálního území:
606782
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
2. polovina 18. století
Zbořeno:
okolo 1968
Poloha:
na návsi, Z od bývalé školy

Zůstalo jen obdélné obvodové zdivo (cca 2,4 x 2,3 m) do výše až 0,8 m. Zdivo je dosti poškozené a porostlé náletovými stromy. - Obdélná kaple krytá valbovou šindelovou střechou. Ve vstupním průčelí byl polokruhově zakončený vchod. Uvnitř byla kaple sklenuta valeně. Ve vnitřní závěrové stěně byl oltářní výklenek. - Kaple byla zbořena pravděpodobně roku 1968 při provádění demolic více domů v obci. - Kaple byla v roce 1958 prohlášena kulturní památkou; památková ochrana byla Ministerstvem kultury dodatečně zrušena až dne 28.1.1980. - Pozemek, na němž kaple stála, patří městu Bochov. - Ves Teleč je téměř zbořena; zůstaly dva domy, kolchoz a tři chaty.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.12°N, 13.04839°E

Komentáře

Žádné komentáře