11606 kaple Nejsvětější Trojice

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 44
Kód katastrálního území:
630012
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(1. polovina 19. století), 1890
Zbořeno:
počátek 70. let 20. století
Poloha:
ve vsi

se sanktusníkem

Kaple byla obdélná s trojbokým závěrem a nesla novoklasicistní prvky. Průčelí bylo členěné šesti lizénami, ve štítě nad průčelím bylo umístěno malé kruhové okno. Vstupní dveře byly dvojkřídlé, půlkruhově zakončené. Boční stěny kaple shodně protínal pár vysokých, půlkruhově zakončených oken. Polovalbovou střechu pokrývala břidlice. V přední části z ní vybíhal vysoký šestiboký sanktusník (také krytý břidlicí), ve kterém byl umístěn zvon. - Ve vsi byla původně dřevěná kaple, postavená pravděpodobně v 1. polovině 19. století. Její vzhled není znám, jisté je pouze to, že měla sanktusník se zvonem. Postavena byla nedaleko návsi na prostranství mezi domy čp. 1 (rychta), 2, 8 a 40 (dnes jsou všechny zbořené). Ke stavbě nové a podstatně větší kaple došlo roku 1890. Tato kaple byla již zděná a stejně jako její předchůdkyně byla zasvěcena Nejsvětější Trojici. Vysvěcena byla v roce 1891 rodákem z čp. 30 páterem Davidem Hentschelem. Pravidelné pobožnosti se v kapli pravděpodobně nekonaly, místní docházeli v neděli na Mši svatou nejčastěji do kostela v Lobendavě. O Velikonoční neděli se tu zastavoval průvod velikonočních jezdců. Kaple byla využívána a udržována až do konce druhé světové války. Po vyhnání původních obyvatel vsi se nenašel nikdo, kdo by se o kapli staral. Nová Víska byla jen částečně dosídlena, takže opuštěná stavení byla postupně demolována. Kaple vydržela až do počátku 70. let 20. století, kdy byla zbořena buldozerem kvůli stavbě horního rybníka (do té doby existoval jen dolní rybník). Kaple stála přibližně uprostřed nynější rybniční hráze (pod hrází vedle výtoku potoka je hromada cihel a opracovaných kamenů). - V polovině roku 2015 začala na popud místních obyvatel a farníků jednání o obnově kaple. - Pozemek, na němž kaple stála, patří městu Dolní Poustevna.

Zdroj: cs.wikipedia.org

WGS84 souřadnice objektu: 51.007884°N, 14.281955°E

Komentáře

  • Milan Pištěk napsal 19.12.2019 16:39

    Nová Víska-Neudörfel - Kaple Nejsvětější Trojice/Dreifaltigkeitskapelle www.ukp98.cz/novaviska/c48.html www.ukp98.cz/novaviska www.facebook.com/Neudoerfel

  • Michal Valenčík napsal 25.02.2020 01:20

    Děkuji za odkazy, doplnil jsem.