11634 kaple Panny Marie

Torzální (známka 500) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 186
Kód katastrálního území:
688398
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
17. století
Zbořeno:
1978
Poloha:
JV od vsi

Zůstal jen malý zbytek obvodového zdiva a hodně trosek kamenů a cihel u osamělého kaštanu. - Raně barokní kaple byla obdélná, s pravoúhle zakončeným presbytářem, sedlovou střechou, bez oken, s polokruhově zakončeným vchodem a trojúhelníkovým štítem nad průčelím. Uvnitř byla sklenuta valeně, byla zde umístěna soška sv. Antonína Paduánského. – V roce 1725 obec vyhrála soudní při s děčínskými radními o dodržování starých udělených výsad a rychtář s obecními radními byli propuštěni z děčínské šatlavy. Obyvatelé tehdy rozhodli o stavbě kaple zasvěcené svatému Antonínu Paduánskému, ke kterému se ve svých modlitbách obraceli. Ale protože po dlouho se vlekoucích sporech trpěla obec nedostatkem peněz, nechal v roce 1726 místní bohatý tkadlec Josef Ritschel z č.p. 1 na svůj náklad postavit prozatím malou kapličku Panny Marie. - Kaple byla vcelku v dobrém stavu, ale v roce 1978 přijelo asi 10 lidí, kapli téměř úplně rozbořili a stavební materiál ukradli. – Vedle této kaple stávala ještě Boží muka, kamenný sloupek na hranolovém soklu zakončený čtyřbokou kapličkou s nikou. Dle zápisu na zadní straně jediné dochované fotografie od pana Čípy z roku 1958 byla v nejhořejší části sloupu pravděpodobně socha Ježíše Krista. V roce 1961 dle zápisu z prohlídky pracovníky Krajského střediska památkové péče Ústí nad Labem byla Boží muka už rozvalena. V zápise z prohlídky se konkrétně píše: „Jedná se o hodnotnou plastiku, památku II. kategorie asi z roku 1700. Plastika je rozlámána na tři kusy, vedle jsou skládky hnoje Státních statků a je tedy nebezpečí, že bude zemědělskými mechanizmy zcela zničena.“ Naštěstí se o této zprávě doslechl pan PhDr.František Ledvinka, vedoucí skanzenu lidové architektury v Zubrnicích, a zajistil převezení rozvalin tohoto vzácného sloupu do Zubrnic. Zde byl sloup v letech 1967 až 1968 opraven a znovu sesazen restaurátorem ústeckého muzea panem Karlem Matějkou do své původní podoby a je k vidění dodnes poblíž cesty vedoucí k vodnímu mlýnu. - Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1843. - Pozemek s kaplí je v soukromém vlastnictví (MUDr. Marcela Böhmová z Velkého Chvojna).

Zdroj: Petr Mikula: Chvojensko

WGS84 souřadnice objektu: 50.720857°N, 14.057088°E

Komentáře

  • Jiřina Bischoffiová napsal 14.03.2009 21:17

    U této kapličky stávaly také Boží muka, která byla zachráněna, rekonstruována a nacházejí se ve Skanzenu v Zubrnicích.

  • Michal Valenčík napsal 17.03.2009 20:02

    Informace doplněna, děkuji.