11867 kaple

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
hřbitovní kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1416
Kód katastrálního území:
660761
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Poloha:
u evangelického hřbitova, V od evangelického kostela

se sanktusníkem

Obdélná budova kaple stála před evangelickým hřbitovem, středem budovy se na hřbitov vcházelo. - Posledním pohřbeným na evangelickém hřbitově byl farář Edmund Russer (2.6.1906 – 25.12.1942) pohřbený zde dne 29.12.1942. V roce 1967 bylo odborem průmyslu a služeb Okresního národního výboru v Chomutově a okresním hygienikem rozhodnuto, že bude evangelický hřbitov v Jirkově zrušen, že jej zlikvidují Technické služby a že na jeho místě bude sad. Práce započaly v roce 1968, kdy Technické služby demontovaly všechny pomníky a poničily přitom obvodovou zeď hřbitova. Všechny pomníky ale neodvezly. Zemědělské učiliště proto učinilo městu Jirkov nabídku, že by si provedlo úpravu hřbitova samo, ale s tím, že zatím k tomu nedostalo souhlas od Okresního národního výboru. V kronice města je tato nabídka zapsaná s tím, že se jedná o židovský hřbitov, jde ale o mylný zápis, neboť židé v Jirkově svůj hřbitov neměli (i když o něj žádali) a pohřbívali své zesnulé v Údlicích. V roce 1976 nebo 1977 zařídil definitivní likvidaci hřbitova František Hutr, který se na tom dohodl s Okresním národním výborem v Chomutově a Církví československou husitskou; na základě této dohody se zbořilo torzo domku a obvodová zeď (do dnešní doby se zachovala jen jedna její strana do výše cca 0,5 m), pozemek se oplotil, vysázely se zde stromy a zřídil včelín. - Pozemek, na němž kaple stála, patří Ústeckému kraji (Střední škole technické, gastronomické a automobilní).

Zdroj: Pavel Tříška

WGS84 souřadnice objektu: 50.505878°N, 13.460763°E

Komentáře

  • Pavel Tříška napsal 06.08.2020 09:50

    Posledním pohřbeným na evangelickém hřbitově byl farář Russer, (Edmund Russer 2.6.1906 – 25.12.1942) pohřbený 29.12.1942. V roce 1967 bylo odborem průmyslu a služeb ONV v Chomutově a rozhodnutím okresního hygienika, že bude hřbitov zrušen a že jej zruší technické služby a na jeho místě bude sad. Práce započaly v roce 1968 kdy Technické služby demontovaly všechny pomníky a přitom poničily obvodovou zeď. Všechny pomníky neodvezly. A tak Zemědělské učiliště učinilo městu nabídku, že si provedou úpravu hřbitova sami, ale zatím nedostalo od ONV k tomu souhlas. Dokonce je v kronice napsáno, že se jedná o Židovský hřbitov. Je to ale mylný zápis neboť židé v Jirkově svůj hřbitov neměli i když o něj žádali pohřbívali své zesnulé v Údlicích. V druhé polovině 70. let 20. století (asi v roce 1976 nebo 1977), zařídil pan František Hutr, který se domluvil na ONV a s Církví československé husitské, aby plocha hřbitova byla konečně přeměněna. Zbořilo se torzo domku a obvodová zeď, (ze které se zachovala do dnešní doby jen jedna strana do výše cca. půl metru), pozemek se oplotil, vysázely se stromy a na jeho místě se již od té doby nachází včelín.

  • Michal Valenčík napsal 09.08.2020 14:25

    Děkuji za informace a fotografie, doplnil jsem je. Jen fotografii se zemědělským učilištěm a dvěma kostelními věžemi po stranách jsem přidal k evangelickému kostelu, protože ta druhá věž musí být kostel v Otvicích.