12148 kaple (hrobka) sv. Petra

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple (hrobka)
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 2022/2
Kód katastrálního území:
601268
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
1926
Zbořeno:
jaro 1981
Poloha:
jižněji položená z dvojice kaplí Z od města

s nízkou věží

Jednalo se o obdélnou stavbu, jejíž východní část byla zakončena obloukem. Na západní straně nad vstupem byla umístěna čtyřhranná zvonička. V ní se nacházel asi metr vysoký zvon, zdobený mnoha ornamentálními reliéfy. Zvon odlila roku 1926 známá zvonařská firma di Valle v Chebu. Ke vchodu do hrobky se vystupovalo po dvou kamenných schodech s reliéfní výzdobou, nad nimi byla ve vysoké zdi umístěna nika. Ve vchodu se nacházel obloukový kamenný portál, opět bohatě zdobený reliéfy, který obepínal masivní dubové vstupní dveře. Na obou delších stranách stavby se nacházela dvě vysoká oblouková okna. Za vstupními dveřmi do hrobky se nalézaly dvě řady dřevěných lavic. V půlkruhovém výklenku stával mramorový podstavec, podpíraný dvěma řadami masivních kamenných sloupů, po třech v každé řadě. Na pravé straně od oltáře se nacházela kamenná socha Panny Marie. Pod podlahou byl prostor určený pro ostatky zemřelých, mezi zde uloženými rakvemi vynikala zinková rakev vévodkyně Marie Ligne, vyzdobená uměleckými reliéfy. Její víko v horní části krylo pouze průhledné sklo, takže pozůstalí mohli nahlédnout do rakve na mrtvou. Podlahu v hrobce dláždilo leštěné teraso. Vzor tvořily kruhy různé velikosti, které se protínaly v určitých bodech. Kresby na podlaze vyvolávaly v přítomných zvláštní pocity, aniž by kdo tušil, čím je to způsobeno. Časem dokonce vzniklo několik verzí příběhů o tom, co vlastně tyto podivné body znamenají. Vnější prostor kolem hrobky byl upraven v parkovém stylu a pečlivě udržován. Vévoda Jindřich Beaufort-Spontin si nepřál, aby byla hrobka v terénu výrazně dominantní, takže nechával i blízké okolí zarůstat lesem, kterým se vinuly udržované cestičky s lavičkami. Postupně se tak bílé stěny hrobky začaly zvolna ztrácet v okolní zeleni. Nakonec byla poměrně velkorysá stavba hrobky využita jen čtyřikrát. Po jejím dokončení v ní spočinul vévoda Friedrich Georg Maria Anton Michael vévoda Beaufort –Spontin (*8. červen 1843 Brusel - †26. prosinec 1916 Bečov). Původně byly jeho ostatky pohřbeny na místním hřbitově, ale po vybudování hrobky došlo k vyzvednutí rakve a jejímu přenesení do rodinné hrobky. - Kaple byla postavena jako pohřební kaple rodu Spontin-Beaufort (jejich ostatky byly uloženy v kryptě) v roce 1926. Stavba byla kopií hrobky vévodů Spontin-Beaufort v kapli sv. Petra ve Florennes. Po vyhnání rodu Beaufort – Spontin z Československa po skončení 2. světové války neudržovaná hrobka rychle chátrala. Byla zcela ponechána svému osudu a to se podepsalo na jejím stavu. Jelikož tehdejší režim neměl úctu ani k bývalým šlechtickým rodům, natož k jejich zemřelým, nikomu nevadilo, že byly postupně všechny zajímavé a okrasné předměty odstraněny a hrobka rabována. Situace se rapidně zhoršila v průběhu 50. let 20. století. Nově příchozí obyvatelé, vojáci z vojenského újezdu Prameny, ale hlavně horníci, kteří se do zdejších míst po válce dostali, neměli k historii kraje žádný vztah a bez skrupulí devastovali vše, co se jim dostalo do cesty, kulturní památky či historické objekty nevyjímaje. Tak z objektu zakrátko zbylo jen těžce poškozené torzo. Nakonec došla situace tak daleko, že zmizel i bronzový zvon nad vchodem, byly vyřezávány ozdobné ornamenty ze zinkové rakve a dokonce mizely i části mrtvých těl. Plundrování neunikla ani hrobka samotná, materiál z objektu si lidé rozebírali na další stavby. Postupující devastace dovedla tehdejšího faráře Jaroslava Lobkowicze (*18. června 1910 - †7. května 1985) k tomu, aby v roce 1971 donutil tehdejší úřady k vyzvednutí mrtvých z rozpadající se stavby a k jejich důstojnému pohřbení na bečovském hřbitově. Zanedlouho se propadla střední část střechy a do prostoru hrobky začalo zatékat. Stav objektu začal být kritický. Jelikož komunistické úřady neměly zájem hrobku udržovat, rozhodly se vyřešit problém tehdy obvyklým způsobem – nechali tuto zajímavou stavbu strhnout. S tehdy obligátním zdůvodněním, že objekt je v havarijním stavu a že je nutno zajistit bezpečnost obyvatel. Hrobka tedy byla na jaře roku 1981 stržena a její jednotlivé části postupně rozebírány místními obyvateli na stavební materiál. Největší část stavebního materiálu z hrobky byla nakonec použita při výstavbě obchodního domu „Úsvit“ v centru Bečova. - Umístění kaple: z Bečova nad Teplou po silnici na Starý Dvůr. V místě, kde z této silnice odbočuje zeleně značená cesta, se dát cestou, která ze silnice odbočuje kolmo doleva; tato cesta po asi 50 m zabočí doleva a po dalších 50 m vejde do mladšího lesa. V tomto lese asi po 70 m jsou na nejvyšším místě cesty po její levé straně asi po 10 m trosky (na místě zvaném Farní loučka). - Pozemek, na němž kaple stála, patří Lesům, ČR, s.p.

Zdroj: www.slavkovsky-les.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.078525°N, 12.818169°E

Komentáře

Žádné komentáře