12155 kaple

Polozřícené (známka 450) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 302
Kód katastrálního území:
726648
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
okolo 1800
Poloha:
v JZ části návsi

barokní, se sanktusníkem

Bez střechy, krovů a stropu. Pravá a zadní stěna jsou s výjimkou překladu nad oknem zachovány do původní výše, levá a přední stěna jsou zčásti zbořeny. V interiéru objektu se nachází části propadlého krovu a stropu. Z větší části je zarostlá v křoví. - Jednoduchá klasicistní kaple z lomového kamene s rovným závěrem na téměř čtvercovém půdorysu o rozměrech 3,25 x 3,4 metru krytá šindelovou střechou stanovou střechou se sloupkovou zvoničkou s šindelovou jehlancovou stříškou na hřebeni. Vstupní severovýchodní průčelí kaple bývalo prolomeno obdélným vstupem, uzavřeným jednokřídlými prosklenými dřevěnými dveřmi. V jihozápadní boční stěně kaple bývalo prolomeno obdélné okno. Vnější stěny kaple byly členěny jednoduchými lizénovými rámci v omítce a završeny profilovanou dřevěnou římsou pod střechou. Vnitřní prostor kaple býval plochostropý, krytý omítaným dřevěným stropem. Inventář kaple byl bez umělecké hodnoty. - Klasicistní obecní kaple byla vystavěna v době kolem roku 1800 podle návrhu neznámého architekta před usedlostí čp. 14 v horní jižní části návsi uprostřed vsi. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Petra a Pavla v Mnichově. - Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci 2. světové války přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno či zničeno. Podle fotografie z roku 1963 musela být již tehdy tyčemi podepřena zvonička na střeše, která hrozila zřícením. - Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1839. - Pozemek s kaplí patří městu Teplá.

Zdroj: Jaroslav Vyčichlo: Památky a příroda Karlovarska

WGS84 souřadnice objektu: 50.032826°N, 12.805052°E

Komentáře

Žádné komentáře