12422 kaple sv. Anny

Zaniklé (známka 600) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 2050/20
Kód katastrálního území:
634824
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1762
Zbořeno:
1966
Poloha:
J od centra někdejší vsi, v Anenské ulici

Místem, kde kaple stála, prochází silnice, kolem je postaveno panelové sídliště. - Kapli postavil v roce 1762 František Kascha poblíž hlavní ulice spojující původně samostatnou obec Koloredov s městem Místkem. - Kaple měla podobu menší obdélné stavby s výraznými volutovými štíty zakončenými stylizovaným trojúhelným frontonem. Mezi štíty byla prostá sedlová střecha krytá lepenkou. V hlavním průčelí, obráceném k jihu, byly umístěny segmentově ukončené dvojdílné dveře s plochými kuželkami v horní polovině. Fasáda byla většinou hladká, jen po stranách vchodu byly dva pilastry s římsovými hlavicemi a kolem budovy obíhala výrazně profilovaná korunní římsa, probíhající i v úrovni štítů; nad ní byla vpředu úzká okapová stříška. Nad stříškou byla ve štítu obdélná, nahoře trojúhelníkově ukončená nika. Interiér byl zaklenut plachtovou klenbou. - Kaple byla zbořena v roce 1966 v době megalomanské výstavby panelových sídlišť kolem historického jádra starého Místku, přestože byla památkově chráněná; památková ochrana kaple byla dodatečně zrušena Ministerstvem kultury ČSR až dne 27.1.1978. - Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1833. - Pozemek, na němž kaple stála, patří městu Frýdek-Místek.

WGS84 souřadnice objektu: 49.681481°N, 18.339437°E

Komentáře

Žádné komentáře