12477 kaple Panny Marie Pomocné

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 5374/1
Kód katastrálního území:
793418, 793426
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
2.2.1822 (povolení ke stavbě) - 13.7.1822 (posvěcena)
Zbořeno:
7.6.1952
Poloha:
na Mariánském náměstí

centrální

Kaple stála na Mariánském náměstí při ústí Alšovy ulice. - Úhledná, slohově čistě empírová kaple o okrouhlém půdorysu (průměr 6,40 m), se sloupovým portálem zdobeným nízkým trojúhelníkovým frontonem a kovanou mříží a s kupolovitou střechou završenou lucernou s patriarchálním křížem. Dominantou nevelkého interiéru kaple se brzy stal milostný obraz Panny Marie Pomocné od znojemského malíře Antonína Ferenze (dnes v kapli Dítěte Ježíše v chrámu sv. Mikuláše), ovlivněný předlohou Panny Marie Pasovské. - Kaple byla postavena v roce 1822 manžely Scharfnitzelovými na místě božích muk z roku 1730 (plány vypracoval krajský stavitel Josef Dämisch). Postavena byla mezi 2.2.1822 (vydáno povolení ke stavbě) a 13.7.1822 (vysvěcena znojemským děkanem a přímětickým farářem Františkem Kratochvílem). Kaple stála původně mezi vinohrady, později ji začaly obklopovat domy Mariánského náměstí. V roce 1890 kaple přešla do majetku města Znojmo. Po vyhlášení samostatného Československého státu se i v germanizovaném pohraničí městu hospodářsky dařilo a na své náklady nechalo roku 1923 kompletně kapli zrekonstruovat a zřídit v ní památník padlým v 1. světové válce. Zároveň vznikl nápad, přemístit tuto sakrální stavbu přibližně o sto metrů jižním směrem po svahu níže, aby nepřekážela nové moderní výstavbě v době ekonomické konjunktury a modernizací komunikací pro rozvíjející se dopravu. Uskutečnění tohoto plánu překazila 2. světová válka. Problém odstranění kaple znovu vyvstal v roce 1949 při plánované celkové rekonstrukci náměstí. Přesun měl být realizován pomocí lyžin, kvůli velké váze však bylo od tohoto plánu ustoupeno. Rozebrání na jednotlivé použitelné části a vystavění přesné kopie kaple zase neprošlo u památkářů. Proti tomuto návrhu vystoupil dokonce i Státní památkový úřad pro Moravu a Slezsko v Brně, neboť vnímal zboření a znovupostavení jako neslučitelné se zásadami památkové péče. Na stranu ochránců kaple se postavil i Okresní národní výbor ve Znojmě, který podmínil své rozhodnutí souhlasem památkového úřadu. Kaple se znovu dostala do středu zájmu až s plánovanou výstavbou památníku Rudé armády na dříve Benešově, tehdejším Stalingradském a současném Mariánském náměstí, se kterým malinká sakrální stavbička nemohla soupeřit. Na přesunutí kaple, respektive na její zbourání a znovupostavení, bylo vyhrazeno 102.260 Kčs. Ovšem zároveň Ing. J. Rutar a Ing. O. Možný už zde upozorňují, že se nejedná o nějakou význačnou historickou stavbu, jelikož byla zbudována teprve v roce 1822. Následná zpráva ze dne 15.3.1949 uvádí, že náklady bude ještě možné snížit o 12 až 15 tisíc korun, pokud některé základní práce budou prováděny v rámci dobrovolných brigád. Osud kaple ale zpečetilo až prohlášení JUDr. K. Keyzlara a Ing. Josefa Komárka z technického oddělení, které tvrdilo, že se nejedná o nijak zvlášť cennou památku, navíc starou pouhých sto dvacet let. Po rozhodnutí rady Místního národního výboru se přikročilo k demolici; kaple byla zbořena dne 7.6.1952 příslušníky Lidových milicí, materiál byl použit na stavbu kravína v Mašovicích. Obraz Panny Marie z kaple byl přenesen do znojemského kostela sv. Mikuláše. Dodnes tabulka na domě poblíž místa, kde kaple stávala, připomíná její osud a upozorňuje na body ve vozovce, vyznačující půdorys zaniklé stavby. - Pozemek, na němž kaple stála, patří Ředitelství silnic a dálnic ČR. - Město Znojmo uvažuje o stavbě nové moderní kaple na Mariánském náměstí nedaleko místa původní kaple (cca 7 mil. Kč). V roce 2018 ve městě vznikla iniciativa na obnovu kaple v původní podobě na jiném místě na náměstí (u spořitelny); obnova by měla proběhnout do roku 2022, k 200. výročí posvěcení původní kaple.

Zdroj: Bc. Jan Kočí: Zaniklé sakrální stavby královského města Znojma a blízk

WGS84 souřadnice objektu: 48.856248°N, 16.054735°E

Komentáře

Žádné komentáře