13493 kaple sv. Antonína Paduánského

Zaniklé (známka 600) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 228
Kód katastrálního území:
797766
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1711
Zbořeno:
po 1968
Poloha:
u křižovatky ulic Hradební a Příkopy

Obdélná barokní kaple s mělkým polokruhovým závěrem krytá valbovou střechou. Nad polokruhově zakončeným vchodem vstupního průčelí s postranními pilastry se zdvihala štítová nástavba, završená trojúhelníkovým štítem s volutovými křídly. Štít byl doplněn nikou s dřevěnou sochou Krista Trpitele z 18. století. Uvnitř byla kaple sklenuta křížovou klenbou. Vnitřní zařízení tvořila socha sv. Antonína Paduánského. - Kaple stála u nároží tzv. Löschnerova domu čp. 230 nad významným rozcestím silnic na začátku bývalé ulice Chiescher Gasse, křižovatce dnešních ulic Hradební a Příkopy. - Kapli nechal zřídit žlutický měšťan a povozník Johann Hoffmann jako poděkování za navrácení ztracené sumy peněz. - V roce 1958 byla kaple prohlášena kulturní památkou, přesto byla někdy po roce 1968 zbořena a socha sv. Antonína Paduánského z interiéru byla přenesena na faru. Památková ochrana kaple byla Ministerstvem kultury ČSR dodatečně zrušena dne 28.1.1980. - Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1841. - Pozemek, na němž kaple stála, je v soukromém vlastnictví (Ladislav Šmíd z Karlových Varů).

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.090006°N, 13.165594°E

Komentáře

Žádné komentáře