13679 kaple Nalezení sv. Kříže

Opravené (známka 100) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 961
Kód katastrálního území:
718912, 700711
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(1671), 3.5.1883 (základní kámen) - 18.7.1886 (vysvěcení)
Poloha:
na rohu ulic Vlásenická a Krásovy domky

s věží

Věž má novou měděnou střechu. Opraven i interiér; plánuje se ještě oprava a návrat původního novogotického oltáře kaple, jež byl nedávno nalezen na půdě fary na Křemešníku a také trojice soch, jež jsou uloženy na kůru kostela sv. Bartoloměje v Pelhřimově. Kolem je nově uděláno odvodnění. Obnoveno i přístupové schodiště ke kapli se sloupky křížové cesty. - Kaple je též nazývána kaple Kalvárie. - Na místě stál původně kostel Božího hrobu, který zde nechal v roce 1671 postavit na své náklady pelhřimovský měšťan Jan Kryštof Blažejovský s manželkou Dorotou. Později zpustl a v roce 1750 jej nechal opravit děkan Mrázek. Kosel byl zrušen za josefínských reforem a v dražbě prodán soukromé osobě. Ve druhé polovině 19. století uvažovalo vedení města o obnově kostela, nakonec někdy v letech 1865 - 1865 nechalo město zbořit loď kostela a ponechalo pouze věž s bání, která měla být začleněna do stavby nové kaple. V roce 1876 ale po úderu blesku věž kostela vyhořela a následně v roce 1882 byla zbořena. Návrh nové kaple vypracoval v roce 1882 místní stavitel Josef Šlechta; ten také v letech 1883 - 1886 novou kapli postavil. Kaple sloužila svému účelu cca do poloviny 20. století. Poté přestala být užívána a začala chátrat. Asi v 60. letech 20. století byly odstraněny pilíře přístupového schodiště ke kostelu, na nichž bylo umístěno 14 zastavení křížové cesty. Zůstaly zachovány pouze stupně a podesty byly vyasfaltovány. Následně byla kaple značně poškozena i vandaly - byla např. zcela vytlučena vitrážová okna. V 80. letech 20. století byla střecha nově pokryta měděným plechem a počátkem 90. let byla opravena fasáda. - Poté, co kapli převzalo v roce 2012 do svého vlastnictví město Pelhřimov, nechalo zpracovat projekt opravy kaple do původní podoby a celkovou opravu kaple v letech 2013 - 2015 z velké části zaplatilo. - Pozemek s kaplí patří městu Pelhřimov. - Slavnostní otevření opravené kaple se konalo dne 27.10.2015. - Kaple má sloužit veřejnosti jako společenská síň, tj. síň koncertní, obřadní, přednášková a výstavní.

Zdroj: Pavel Koubek + Mgr. Vladimír Staněk, Město Pelhřimov

WGS84 souřadnice objektu: 49.429809°N, 15.218988°E

Komentáře

  • Pavel Koubek napsal 29.10.2015 16:27

    Rekonstrukce je hotová a památka byla 27.10.2015 slavnostně otevřana.

  • Michal Valenčík napsal 02.11.2015 22:22

    Informace doplněna, děkuji za dobrou zprávu.