13733 kostel sv. Martina

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 238
Kód katastrálního území:
612987
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1709 - 1716, věž dokončena 1717
Zbořeno:
18.2.1975

Stál na starém hřbitově nad obnoveným pomníkem padlým. - Barokní stavba (stavitel Zachariáš Hoffmann z Lipové). - Obnoven v letech 1858 - 1872 a znovu roku 1884 a 1887. - Jednolodní, obdélný, s polokruhově ukončeným obdélným presbytářem, po jeho stranách obdélné sakristie s oratořemi v patře. Kolem chóru byl vystavěn půlkruhový přízemní ochoz. Stěny kostela byly členěny lizénami a obdélnými, segmentově zaklenutými okny v lodi i chóru. Ochoz kolem presbytáře byl prolomen obdélnými okny a ve východní části obdélnou předsíní s trojúhelníkovým štítem a pravoúhlým portálkem. Hlavní vstupy do kostela byly umístěny v ose jižní a severní stěny. Měl sedlovou střechu krytou břidlicí. K západnímu průčelí byla připojena vysoká hranolová věž, která ve třetím patře přecházela v osmihran. K její jižní stěně bylo připojeno šnekové schodiště zpřístupňující dřevěnou kruchtu v západní části lodi. Interiér byl vybaven kvalitním mobiliářem z konce 18. a první poloviny 19. století. Kostel byl obklopen kamennou hradbou s barokní bránou, rozšířenou v roce 1859. Na hřbitově stávala klasicistní hřbitovní kaple, zničená současně s kostelem. - V 60. letech 20. století se kulturní správa ONV snažila o zrušení památkové ochrany kostela; rada ONV Děčín rozhodla 11.12.1970, že kostel už nadále nebude opravován. Roku 1971 byl proto odstraněn poškozený krov a střecha z lodi kostela, zbourána sakristie a část říms. 10.4.1973 požádal ONV Děčín Ministerstvo kultury ČR o sejmutí památkové ochrany, ministerstvo zrušilo památkovou ochranu dne 29.8.1974 s tím, že loď kostela bude zbořena do 20.4.1974 (prodlouženo do 30.4.1975) a věž zachována. Roku 1974 byl vypracován projekt na využití lodi kostela pro správní a společenské potřeby obce (z věže měla být rozhledna); nerealizováno. Dne 14.2.1975 ONV Děčín požádal Okresní stavební podnik, aby zbořil i věž kostela. Kostel byl odstřelen dne 18.2.1975 v 11 hodin (dostřel nezřícené zdi s klenutím týž den ve 12,15 hodin). Zbylé vnitřní vybavení - sochy, oltáře, kazatelna a lavice – bylo odvezeno do slovenské obce Košík, kde našlo nové využití v novém kostele vybudovaném po požáru původního. - Nyní je na místě kostela trávník. - Pozemek, na němž kostel stál, patří obci Staré Křečany.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.948234°N, 14.441109°E

Komentáře

  • Vladimír Kraus napsal 19.09.2017 11:45

    Nedaleká fara z neznámých důvodů vyhořela v srpnu 2012 a posleze byly její pozůstaky zbořeny.

  • Michal Valenčík napsal 02.10.2017 22:09

    Děkuji za upozornění, vytvořil jsem pro faru samostatné heslo.