← kostel Povýšení sv. Kříže (Býčkovice) kostel Narození Panny Marie (Bystřice) →
13738 kostel sv. Leopolda

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Kód katastrálního území:
616532
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
těžba
Postaveno:
barokní, upraven 1862
Zbořeno:
1968

Filiální kostel na místě bývalého hřbitova. - Roku 1862 opraven a fasády upraveny pseudorenesančně. - Kostel byl jednolodní, s krátkou obdélnou lodí a půlkruhovým presbytářem. Po obou stranách chóru byly vystavěny hranolové sakristie. Vnější fasády byly členěny lizénami, zakončenými v horní části obloučkovým vlysem. Stěny byly prolomeny vysokými, půlkruhově zaklenutými okny. Dominantní částí stavby bylo západní průčelí, rozdělené lizénami do tří os. Ve střední ose byl půlkruhově zakončený portál a nad ním podobné okno. V bočních polích se nacházela dvě patra obdélných, půlkruhově zaklenutých oken. Nad středním polem vystupovala hranolová věž, osvětlená sdruženými okny, nad nimiž byly umístěny velké kruhové ciferníky. Zastřešena byla nízkým jehlancem a věžičkou. Nízký sanktusník vystupoval nad východním štítem lodě. Interiér byl zaklenut valenou klenbou, rozdělenou obdélnými pásy. V západní části lodi byla vestavěna zděná kruchta. Vybavení kostela pocházelo z 2. poloviny 19. století, ze starší stavby se dochoval hlavní oltář z konce 18. století. - V roce 1967 konstatoval ONV Most, že kostel je v dezolátním stavu, klenby jsou popraskané, krovy prohnilé a vnitřní zařízení zcela zničeno. Obvodové zdivo však nevykazovalo závažné poruchy. Poškozená stavba měla ohrožovat bezpečnost obyvatel obce. Na základě těchto zjištění bylo navrženo kostel zbořit. V lednu 1968 byly zvony poslány do pravoslavného kostela v Palotě na Slovensku, do konce téhož roku byl kostel zbořen. - Obec zcela zbytečně zbořena roku 1978, protože se zde počítalo s těžbou; k plánované likvidaci došlo z hygienických důvodů, jelikož se důlní zařízení nového lomu Vršany přiblížilo k obci blíže než 500 m. Dalším důvodem pro likvidaci obce bylo rozhodnutí o výstavbě nové panelárny, z níž bylo v Bylanech realizováno pouze dopravní středisko. - Celá obec byla zbourána v roce 1978 a zasypána výsypkou Dolu J. Šverma Holešice, n.p. DVIL Komořany. Později zde byl vybudován průmyslový areál tehdejších Pozemních staveb, dnes DOMES Bylany. Výhledově by měla být oblast vytěžena Vršanskou uhelnou a.s.

Zdroj: Ing. Eva Hladka - Muzeum Most + Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.467902°N, 13.600435°E

Komentáře

Žádné komentáře