← kostel sv. Floriána (Černovice) kostel sv. Šimona a Judy (Česká Ves) →
13745 kostel Panny Marie Bolestné

Torzální (známka 500) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 171
Kód katastrálního území:
654647
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
hraniční pásmo
Postaveno:
1676 - 1680, věž z poloviny 18. století
Zbořeno:
18. - 20.12.1957
Poloha:
ve vsi

Raně barokní kostel založil Wolf Friedrich Lamingen z Albenreuthu (bratr známého "Lomikara"), kanovník salcburský a řezenský roku 1680. Věž byla přistavěna v polovině 18. století. - Jednolodní, obdélný (celkem měřil 11 x 26 m, loď uvnitř 10,59 x 17,7 m), s nižším, polygonálně ukončeným presbytářem dlouhým 8,4 m, se sedlovou střechou a s představěnou třípatrovou hranolovitou věží s cibulovitou bání a lucernou po jižní straně. Předsíň v západním průčelí z poloviny 18. století, v lodi okna obdélná, v presbytáři nahoře zakončena polokruhově, loď sklenuta valenou klenbou s pásy sbíhajícími na pilastry, presbytář sklenut valeně. Zařízení barokní z konce 18. století. Na hlavním oltáři byl obraz Bolestné Panny Marie pořízený roku 1777. - Přímo pod oltářem vyvěral léčivý pramen. - K založení kostela se váže pověst o červeném dřevu, která však v sobě skrývá mnoho doložitelných faktů. "Zbožný pastýř z Fleků vydlabal kmen stromu, jenž červeně natřel a do něj vložil sošku Panny Marie, kterou sám vyřezal. O místo pečoval a o nedělích a svátcích zde konal svou pobožnost. Friedrich z Lamingenu, kanovník salcburský a řezenský, nalezl tento strom na lovu ve zdejších lesích a nechal si historii místa vyprávět. Hned si přál zde vystavět kostel." - Farář Schwarz nechal na vlastní náklady zhotovit roku 1711 do kostelní věže velký zvon, který byl roku 1916 zrekvírován pro válečné účely. - Poloha osady jeden kilometr od státní hranice předurčila její postupný zánik v poválečném období. V roce 1949 operovala v prostoru Červeného Dřeva skupina převaděčů přes hranice z Klatov. Snad proto, že kostel představoval spolehlivý orientační bod směrem k hranici, byl dne 3.5.1953 úmyslně zapálen a zcela vyhořel. Zdivo kostela pak bylo zbořeno ve dnech 18. - 20.12.1957. Hned na začátku 90. let bylo místo někdejšího kostela ve spolupráci s německými krajany pietně upraveno, vyznačeny obrysy základů kostela (obvodové zdivo obnoveno do výšky cca 0,3 m, pouze za oltářem - pod věží - do výšky asi 1 m.) a dosud existující náhrobky vyrovnány podél relativně zachovalé ohradní zdi hřbitova. - Pozemek, na němž kostel stál, patří církvi.

Zdroj: www.farnostnyrsko.estranky.cz

WGS84 souřadnice objektu: 49.296703°N, 13.042132°E

Komentáře

  • Vladimíra Fridrichová Kunešová napsal 16.12.2014 09:17

    Obraz je jedním ze série olejomaleb z výstavy "Zaniklé kostely Šumavy"