13775 kaple Nejsvětější Trojice

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 73/2
Kód katastrálního území:
636673
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1698
Zbořeno:
asi 1956 nebo 1957
Poloha:
ve vsi

velká, osmiboká, se sanktusníkem

Barokní centrální kaple postavená roku 1698 ve tvaru oktagonu o průměru asi 6 m nákladem místního sedláka Johanna Müncha. - Osmiboká centrála krytá stanovou střechou opatřenou ve vrcholu zvoničkou s cibulovou bání. Jednoduchá budova, tvořící oktogon, prolomený čtyřmi segmentovými okny s pravoúhle zakončeným vchodem. Kaple byla plochostropá, oltář pocházel z doby výstavby kaple. - Stála na pravé straně silnice do Všerub v místech autobusové zastávky (ta byla postavena později přímo na jejím místě). - Kaple byla zbořena bez povolení památkářů v roce 1956 nebo 1957. - Kaple byla dne 3.5.1958 prohlášena kulturní památkou, protože památkáři nevěděli o její demolici. Památková ochrana kaple byla Ministerstvem kultury ČSR dodatečně zrušena až dne 8.2.1980. - Kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1838. - Kaple stála na dvojici pozemků; jeden (pozemková parcela č. 73/2) patří městysu Všeruby, druhý (stavební parcela č. 15) je v soukromém vlastnictví (Jana Syslová z Hájku).

WGS84 souřadnice objektu: 49.351949°N, 13.002386°E

Komentáře

Žádné komentáře