← kostel Nanebevzetí Panny Marie (Hořejší Kunčice) kostel sv. Jakuba Většího (Hostovice) →
13789 kostel Panny Marie Bolestné

Torzální (známka 500) zděné kostely

Druh stavby:
poutní kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1820
Kód katastrálního území:
645231
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1780 - 1.9.1782
Zbořeno:
březen 1966
Poloha:
na Randlesbergu J od obce

se sanktusníkem

Postaven na místě dřevěné kaple jako zmenšená kopie kostela ve Svérazu. - Jednolodní, obdélný, loď se zakulacenými rohy 11,35 x 9,45 m, elipticky ukončený presbytář 6,9 (šířka) x 6,55 m (hloubka). K jižní stěně presbytáře přiléhala malá sakristie; v polovině 19. století přistavěna venku pseudogotická předsíň, nad průčelím barokní věžička. V lodi byla falešná dřevěná klenba, presbytář se zděnou klenbou, loď byla kryta šindelem, sanktusník plechem. Kazatelna rokoková s klasicistními prvky. Černozlatý hlavní oltář byl do kaple přenesen ze zrušené jezuitské koleje v Českém Krumlově, oltářní obraz Piety Teferlské malovaný na měděném plechu byl ale starší a zřejmě pocházel z původní kaple. Kromě toho zde byly ještě barokní boční oltáře sv. Anny a sv. Josefa. Malé varhany od Petra Bürgera ze Slavkova pocházely z roku 1881. Ke kostelu vedla křížová cesta z let 1850 - 1851 s kamennými zastaveními a kaplí Božího hrobu vytesanou v přírodní skalce. Roku 1904 byl kostel renovován. - Pouti ke kostelu se konaly zejména 15.9. na svátek Panny Marie Sedmibolestné. - Roku 1966 byl kostel na naléhání vedení obce odstřelen pracovníky Vojenských staveb Praha, přestože měl v té době pouze poškozenou krytinu. Předseda hořického Místního národního výboru František Podhola dokonce dopisem ze dne 2.4.1966 poděkoval firmě Vojenské stavby za "kvalitní provedení demolice". - Na vrcholku kopce byly v roce 2000 z trosek vyhrabány základy zdí a podlaha kaple: zdivo je zachováno do výše max. 0,5 m, na nich je necháno něco sutin; většina trosek je rozhrnuta v okolí. - Pozemek, na němž kostel stál, patří církvi (Cisterciáckému opatství Vyšší Brod).

Zdroj: Václav Marek

WGS84 souřadnice objektu: 48.759075°N, 14.177204°E

Komentáře

Žádné komentáře