← evangelický kostel (Chomutov) kostel Povýšení sv. Kříže (Chuchelná) →
13798 kostel sv. Michala

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Kód katastrálního území:
653659
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
prvně zmíněn 1352, přestaven 1838
Zbořeno:
27.- 28.11.1968
Poloha:
jižní

Jižnější z dvojice kostelů v obci. - Starobylý, majestátní, postaven původně v románském slohu.Nový kostel byl jednoduchou neslohovou stavbou s obdélnou lodí a půlkruhově uzavřeným presbytářem. K severní stěně byla připojena obdélná sakristie. Loď i presbytář byly zpevněny opěrnými pilíři. K západnímu průčelí byla připojena hranolová věž. Interiér byl přístupný portálem v západním průčelí, zvýrazněném několika schody. V jeho západní části byla vestavěna zděná kruchta, nesená dvěma sloupy. K nejcennějším kusům mobiliáře patřil oltářní obraz sv. Michaela od Petra Brandla. Původní varhany z roku 1699 byly nahrazeny v roce 1787 nástrojem přeneseným ze zámeckého kostela v Duchcově. V kostele se dochoval i pozdně renesanční náhrobník z červeného mramoru z roku 1611. - Stál na pahorku šikmo vlevo nad kaplí, věž v průčelí směřovala z návsi. - 16.7.1968 ve 12:50 hodin se zřítila věž (praskl nosník nade dveřmi) a zničila přilehlý dům; loď zůstala stát. ONV uvolnil 70.000,- Kč na demolici pro narušení statiky spodní vodou, 27.11. a 28.11.1968 došlo ke dvěma odstřelům; prvním byla demolována část lodi přiléhající k věži, druhý den pak zadní část lodi. Trosky kostela byly odvezeny do Šafrovy rokle; po úplném zboření byla část inventáře převezena do Orasic, část do Loun.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.398912°N, 13.858803°E

Komentáře

Žádné komentáře