← kostel sv. Martina (Kerhartice) kostel sv. Jana Křtitele (Knížecí Pláně) →
13811 kostel sv. Antonína Paduánského

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Kód katastrálního území:
666351, 666360
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
původní před 1355, nový 1864 - 1870
Zbořeno:
koncem roku 1985
Poloha:
na dolním konci obce, při silnici poblíž školy

novobarokní

Kostel byl jednolodní, obdélný, s polokruhovým presbytářem., obestavěným zvnějšku obytnými místnostmi pro faráře. Na západní straně nad obdélným portálem byla vystavěna mohutná hranolová věž ukončená jehlanem s makovicí. Střecha byla valbová, původně krytá šindelem, který byl nedlouho po stavbě nahrazen břidlicí. Při opravách kostela v roce 1937 byly na místo břidlice položeny eternitové šablony. Loď kostela byla plochostropá, pod věží byla vystavěna zděná kruchta na dvou pilířích, s dřevěnou poprsnicí. Historizující zařízení pocházelo převážně ze 2. poloviny 19. století; ze starší doby pocházela jen křtitelnice ze 16. století. Obraz sv. Antonína Paduánského na hlavním oltáři a obrazy sv. Josefa a sv. Václava na bočních oltářích pocházely od Viléma Kandlera z Prahy (rok vzniku obrazů 1870). - Původní středověký kostel byl zasvěcen sv. Václavu. Doba zániku není známa. Následná stavba z 19. století byla postavena na jiném místě. Základní kámen k novému kostelu byl položen v roce 1866, o čtyři roky později byla stavba dokončena. - Po poškození kostela větrnými bouřemi na podzim roku 1947 stále chátral (ve zdivu zely trhliny, vichřicí byla poškozena statika věže) a postupně přestal být používán pro bohoslužebné účely. Následné snahy o jeho kompletnější opravu a další využití nebyly realizovány. V polovině 70. let 20. století kostel vyhořel a v roce 1985 byl zbořen. Hřbitov okolo kostela byl zrušen již v letech 1960 - 1962. - Umístění: při cestě do kopce je vlevo velký dům, hned za ním odbočuje doleva (či spíše rovně) silnička (hlavní se trochu stáčí doprava), ve vidličce mezi oběma silnicemi jsou dvě řady vysokých stromů, mezi kterými se kostel nacházel.

Zdroj: Ing. Eva Hladká, muzeum Most + Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.630775°N, 13.55889°E

Komentáře

Žádné komentáře