13865 starokatolický Kristův kostel

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
starokatolická
Parcela:
pozemková parcela č. 289/1
Kód katastrálního území:
707821
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
26.4.1896 (základní kámen) - 23.5.1897 (vysvěcení)
Zbořeno:
1976
Poloha:
v S části vsi

Na místě pravé strany kostela dnes stojí rodinný dům. - Kostel byl pseudorenesanční, jednolodní, obdélný, s polokruhově zakončeným presbytářem. K západnímu průčelí byla připojena hranolová věž. Stěny lodi byly členěny lizénovými rámy a osvětleny třemi páry oken. Zařízení kostela pocházelo výhradně z darů jednotlivých členů náboženské obce. Šlo například o dva litinové zvony, kazatelnu, věžní hodiny, lavice a další. - Roku 1873 byla v Mistrovicích založena starokatolická obec, která dne 19.7.1895 zakoupila pozemek za účelem postavení vlastního kostela. Dne 26.4.1896 byl položen základní kámen kostela, vlastní stavbu provedl Gustav Löffel. Kostel byl vysvěcen dne 23.5.1897 správcem biskupství Milošem Čechem a dedikován jako „Kristův kostel“. - Roku 1950 byl přidělen Církvi československé husitské, ta o něj časem ztratila zájem a v roce 1961 vrátila klíče od kostela; kostel později vyhořel. Roku 1974 Okresní národní výbor v České Lípě uvádí, že starokatolická církev nepočítá s opravou kostela. Dne 28.5.1976 byly zvony z kostela prodány pravoslavnému kostelu ve slovenském Vyšném Orlíku u Bardejova a ještě v tomtéž roce byl kostel zbořen; zdivo bylo rozebráno a použito na srovnání terénu na dnešním hřišti ve vsi. - Kostel stál na dvojici pozemků; oba (pozemkové parcely č. 289/1 a 289/2) jsou v soukromém vlastnictví (Václav Nemlein z Mistrovic a Veronika Tůmová z Mistrovic).

Zdroj: Pavel Kopečný + Martin Čechura "Zničené kostely Čech"

WGS84 souřadnice objektu: 50.764347°N, 14.435227°E

Komentáře

  • Pavel Kopečný napsal 05.05.2008 19:41

    Kostel nestál v části u dnešního Hasičského muzea. Dnes je na jeho místě postavený rodinny dům.

  • Michal Valenčík napsal 12.05.2008 17:31

    Údaje opraveny, děkuji.