kostel Navštívení Panny Marie (Dolní Soběšovice) →
13867 kostel Čtrnácti sv. pomocníků

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1590/9
Kód katastrálního území:
708453
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
9.10.1712
Zbořeno:
26.1.1973
Poloha:
uprostřed náměstí v Dolním Nýrsku

se sanktusníkem

Filiální kostel s věžičkou stával zhruba na místě dnešních laviček u autobusové zastávky. - Barokní stavba postavená nákladem hraběte Koce z Dobrše, autorem projektu byl italský barokní architekt Marco Antonio Gilmetti. Zasvěcení 14 svatým pomocníkům bylo poměrně rozšířeno v Bavorsku a mělo být ochranou proti nemocem, zejména moru, jehož tehdy aktuální poslední epidemie skončila roku 1711. - Kostel byl opačně orientovaný (presbytářem k západu), zděný z lomového kamene. Jednolodní, obdélný, s nižším, pravoúhle zakončeným presbytářem. Presbytář byl osvětlen dvěma páry půlkruhově zaklenutých oken. Loď byla členěna štukovými lizénami vybíhajícími z profilovaných patek, v horní části probíhala jednoduše profilovaná římsa. Střecha valbová se sanktusovou věžičkou, vpředu s dvoupatrovým štítem v hlavním východním průčelí. Toto průčelí mělo uprostřed polokruhové okno a po stranách po výklenku; podélné stěny měly každá po čtyřech nahoře polokruhem zakončených oknech. Loď sklenuta valenou klenbou s lunetovými pásy. Nad římsu vystupoval barokní štít s trojúhelníkovým frontonem a drobnými kuželkami po stranách, a za ním se nacházela sanktusová věžička otevřená půlkruhovými arkádami. Ve východní části byla zděná kruchta, podklenutá širokým segmentovým obloukem. Boční stěny členily hluboké oltářní niky. Uvnitř kostela byly tři barokní oltáře z 18. století (interiér byl zmenšenou kopií interiéru dominikánského kostela v Klatovech). - Roku 1867 shořela střecha kostela. Požár vypukl 1. září v 9 hodin večer. Zničeny byly i věžní hodiny, zvony byly spuštěny pomocí lan. Novou střechu získal kostel v roce 1872. Roku 1901 věnovaly ženy z Nýrska kostelu sochu Panny Marie Lourdské. Dosavadní socha Panny Marie, která do té doby stála uprostřed hlavního oltáře, byla postavena na jeden z bočních oltářů. Roku 1931 prošel kostel větší opravou, věžička byla opatřena novou plechovou střechou. Ke zdejším varhanám byl roku 1759 přistavěn pedál. Nový pneumatický nástroj postavil roku 1907 českobudějovický František Šurát. Tyto varhany byly při zboření kostela v roce 1973 přeneseny do Strašína. - Již v roce 1962 se ve věci demolice obrátil MěNV Nýrsko na ONV v Klatovech, který vydal své kladné stanovisko 11. dubna téhož roku. V červenci pak záležitost posoudilo Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni. KNV v Plzni o postoji památkářů informoval téměř o rok později v květnu 1963 zdejší MěNV s tím, že demolice kostela bude povolena, jakmile bude opraven druhý kostel v Nýrsku. 16. srpna 1963 adresoval zdejšímu MěNV dopis referent odboru školství a kultury KNV v Plzni Jaroslav Wiendl, jež měl být městem adresován ministerstvu kultury: "Rada MěNV v Nýrsku žádá o sejmutí památkové ochrany nad římskokatolickým kostelem 14 sv. pomocníků na náměstí v Nýrsku. Hodláme provést demolici tohoto kostela. Nutí nás k tomu důvody veřejného zájmu, neboť kostel je v desolátním stavu, ohrožuje bezpečnost občanů, narušuje dopravu a ruší estetický vzhled náměstí. MěNV plánuje na tomto místě zřízení parku. " Kostel byl odstřelen 26.1.1973 v 10,00 hodin. Demolice byla provedena na základě žádosti MěNV zcela zbytečně, neboť kostel nebyl nijak výrazněji poškozen. - Pozemek, na němž kostel stál, patří městu Nýrsko.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech + www.farnostnyrsko.estranky.cz

WGS84 souřadnice objektu: 49.293659°N, 13.14361°E

Komentáře

Žádné komentáře