13922 kostel sv. Mikuláše

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 33/1
Kód katastrálního území:
793981
Období devastace:
1849–1918
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
2. polovina 13. století
Zbořeno:
koncem 19. století
Poloha:
S od hradu Zvíkov

Centrální stavbou opevněného podhradí byl gotický kostel s malým hřbitovem nad soutokem Vltavy a Otavy severně od hradu Zvíkov. Stál asi v polovině cesty, která vedla od Otavské a Vltavské brány, kolem ní se soustřeďovala většina staveb. – Jednalo o jednoduchou stavbu obdélníkového půdorysu; stěny byly mírně kónické, dlouhé 10 m a široké 8,6 m. Kostel byl zakončen pětibokým závěrem o rozměrech 5 x 3,6 m. Presbytář byl patrně na přelomu 14. a 15. století vyzdoben freskami podobnými jako v hradní kapli. Na přelomu 15. a 16. století byla pravděpodobně přestavěna okna. Síla zdiva činila průměrně 1 m. Interiér byl vydlážděn třemi úrovněmi dlažby. - Poslední pohřeb se konal v březnu 1826, v roce 1829 byl kostel na naléhání faráře z Oslova zrušen (trojkřídlý oltář z počátku 16. století byl přenesen do hradní kaple, zvon byl přenesen do kaple ve Zvíkovském Podhradí). Od roku 1833 přestal být kostel využíván, byl zpustošen, v roce 1837 pobořen a postupně chátral. V 70. letech 19. století existovaly ještě obvodové zdi beze střech, na počátku 20. století zbývaly jen zbytky zdí do výše 1 - 2 m. V 50. letech 20. století se prováděl archeologický průzkum zbylých částí, po napuštění Orlické přehrady byl svah zatopen, při hloubce 40 metrů jsou základy pod vodou patrné asi v polovině této výšky. - Pozemek, na němž kostel stál, patří firmě Povodí Vltavy, s. p. z Prahy.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech + Aleš Kadlčák, státní hrad Zvíko

WGS84 souřadnice objektu: 49.440082°N, 14.191634°E

Komentáře

Žádné komentáře