13988 kaple Panny Marie Loretánské a sv. Václava

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
špitální kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1388
Kód katastrálního území:
618624
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1647, opravena 1784
Zbořeno:
25.4.1975
Poloha:
na křižovatce ulic Masarykova a Komenského

se sanktusníkem

Špitál s kaplí Panny Marie Loretánské a sv. Václava stával na křižovatce ulic Masarykova a Komenského v místě, kde je dnes malý parčík u kruhového objezdu. Kapli nechal roku 1647 postavit Václav Ignác z Oppersdorfu. Stavební práce provedl věhlasný barokní stavitel Carlo Lurago. Část objektu sloužila jako špitál pro staré a nemocné služebníky ze zámku. - Vysoká, obdélná, téměř centrální stavba sklenutá plackami. Západní průčelí bylo rozděleno lizénami do tří nestejně velkých polí. Ve středním poli dominoval obdélný portál s trojúhelníkovou supraportou, v jejímž středu byl umístěn zakladatelův erb. Nad vstupem bylo obdélné, segmentově zaklenuté okno. V bočních polích byly půlkruhové niky, určené pro umístění soch. Průčelí bylo završeno barokním prolamovaným štítem se střední nikou. Nad východní částí stavby vystupoval štíhlý sanktusník. Obě delší stěny i presbytář byly ploché a zcela nečleněné. Boční vstupy propojovaly kapli s oběma křídly špitálu. Interiér byl zaklenut neobvyklou oktogonální klenbou tvořenou valenými pasy s výsečemi a vybaven mobiliářem z 2. poloviny 17. století. Kolem kaple se rozkládal přízemní špitál s vysokými střechami. - Opravy proběhly v letech 1898, 1912 a 1923. V roce 1929, v roce tisíciletého jubilea, byla zvýšena dlažba i oltář a kaple byla znovu opravena a vybílena. Počátkem 50. let 20. století byl objekt v celkově špatném stavu a proto bylo přikročeno k rekonstrukci V roce 1951 bylo pořízeno okno vzadu, v roce 1953 provedena důkladná oprava střechy (vyměněno 7 krovů a střecha pokryta černým eternitem). V roce 1954 bylo pořízeno nové okno v průčelí kaple. - Památková ochrana kaple byla zrušena rozhodnutím Ministerstva kultury ČSR ze dne 10.2.1975; spolu s přilehlým špitálem byla kaple odstřelena dne 25.4.1975 kvůli rozšiřování silnice. - Kaple stála na trojici pozemků; dva z nich (pozemkové parcely č. 1388 a 1374) patří městysu Častolovice, třetí (pozemková parcela č. 1373) patří Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.129655°N, 16.185045°E

Komentáře

Žádné komentáře