14031 kaple sv. Aloise

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1158/1
Kód katastrálního území:
761893
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(původní po 1780)
Zbořeno:
přelom 50. a 60. let 20. století
Poloha:
na návsi

se sanktusníkem

Kaple byla obdélná, široká asi 4,5 m, v průčelí nad vchodem měla trojúhelníkový štít s kruhovým okénkem a nad štítem malý sanktusník. Střecha byla sedlová, i se sanktusníkem byla kaple vysoká asi 6 m. - Kaple stála za restaurací, kde je nyní trávník. Byla zbořena kvůli rozšiřování restaurace, která po přístavbě sahala do její těsné blízkosti, oficiálně ale bylo její zboření zdůvodněno přeložkou silnice (ta však do místa kaple nezasahuje). Z kaple se zachoval pouze zvon, který je nyní umístěn v kostele v Sulislavi. - Původní šestiboká barokní kaple byla postavena po roce 1780, asi v průběhu 19. století byla nahrazena obdélnou stavbou na témže místě. - Původní šestiboká kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1838. - Pozemek, na němž kaple stála, patří obci Sytno.

Zdroj: www.obec-sytno.cz

WGS84 souřadnice objektu: 49.739994°N, 13.042913°E

Komentáře

Žádné komentáře