14055 kaple Nanebevzetí Panny Marie

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 573/83
Kód katastrálního území:
663492
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1888 (základní kámen) - 3.12.1891 (posvěcení)
Zbořeno:
koncem 50. let 20. století
Poloha:
blízko křižovatky dnešní Západní a Šumavské ulice

se santusníkem

Pseudogotickou obecní kaple Nanebevzetí Panny Marie, zvanou rovněž „Votiv kapelle“, postavil v letech 1888 - 1891 stavitel Konrad Eckel podle plánů karlovarského stavitele Josefa Walderta (1848 - 1927) u železničního přejezdu uprostřed tehdy samostatné obce Tuhnice. Roku 1888 byl položen základní kámen a dne 3.12.1891 byla kaple vysvěcena karlovarským děkanem Würlem. Slavnostního otevření kaple se zúčastnil spolu s dalšími hosty i tehdejší starosta Tuhnic. V kapli byla pravidelně každou neděli sloužena bohoslužba. Okolí kaple bylo postupně parkově upraveno a byly zde vysázeny kaštany. Za 2. světové války byla kaple dne 19.4.1945 poškozena náletem spojeneckých letadel při bombardování Dolního nádraží a kolejového depa v Tuhnicích. Kapli zasáhla jedna z pum, zničila její zadní část, takže zbyla pouze přední část se zvoničkou; ta navíc vyhořela. Při náletu se do kaple schovala manželka místního kramáře s malým dítětem a oba byli smrtelně zraněni. Po skončení 2. světové války nebyla kaple již řádně opravena. Zchátralá a zpustošená kaple byla někdy koncem 50. let 20. století zbořena, roku 1956 však podle svědectví ještě stála. - Byla to obdélná pseudogotická kaple s trojboce uzavřeným presbytářem krytá sedlovou, nad závěrem valbovou střechou. Nad vstupním průčelím bývala polygonální zvonička s jehlancovou střechou. V nárožích lodi byla kaple doplněna opěrnými pilíři. Vstupní průčelí s hrotitým portálem vchodu, nad kterým se v ose nacházelo kruhové okénko, bylo zakončeno trojúhelníkovým štítem. Boční stěny kaple byly prolomeny dvěma páry hrotitých oken. Vnitřní vybavení kaple tvořil oltář s obrazem Panny Marie Immaculaty. - Pozemek, na němž kaple stála, patří městu Karlovy Vary.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.228192°N, 12.851225°E

Komentáře

Žádné komentáře