14058 kaple Nejsvětější Trojice

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 78/87
Kód katastrálního území:
775894, 775118
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1871
Zbořeno:
1966
Poloha:
na návsi

se sanktusníkem

Kaple byla obdélná, s trojboce uzavřeným presbytářem a vysokými obloukovými okny. Průčelí s portálem bylo členěno nárožními lizénami a zakončeno trojúhelníkovým štítem s kruhovým oknem. Nad sedlovou střechou byla dřevěná polygonální zvonice s jehlancovou stříškou. Vchod byl ukončen obloukem, po jeho stranách byly pamětní desky padlým z 1.světové války. - Kaple byla zbořena v roce 1966 v rámci přípravy území pro vytěžení povrchovým dolem Pankrác. - Pozemek, na němž kaple stála, patří firmě CZ Golf Investment, a.s. z Prahy. - Ves Dělouš byla zcela zbořena kvůli dolům.

WGS84 souřadnice objektu: 50.703292°N, 13.986234°E

Komentáře

Žádné komentáře